Terug naar overzicht

Wellicht geen aanvullende beurs in januari

Het is onzeker of studenten na de feestdagen hun aanvullende beurs krijgen. De Belastingdienst heeft namelijk nog niet alle data aangeleverd waarmee de hoogte van het maandelijkse bedrag wordt berekend.

De aanvullende beurs is bedoeld voor studenten met minder draagkrachtige ouders. Ieder jaar wordt de hoogte van het bedrag – in 2007 maximaal 223 euro per maand – bepaald aan de hand van het belastbare jaarinkomen van de ouders. Voor de hoogte van de beurzen in 2007 zijn de gegevens van 2005 nodig. Maar de Belastingdienst moet de data nog aan de IB-Groep overdragen.
Een woordvoerder gaat er vooralsnog van uit dat de Belastingdienst de gegevens nog deze maand aanlevert. Garanties zijn er echter niet, en het is daarom niet uitgesloten dat studenten in januari geen aanvullende beurs krijgen. ‘Maar we zijn in overleg met het ministerie van OCW. Wellicht gaan we in januari “klantvriendelijk prolongeren”. Dat betekent dat studenten die in deze maand een aanvullende beurs krijgen ook in januari op hun geld kunnen rekenen.’
Zo’n maatregel is echter niet vanzelfsprekend. ‘Als we er voor kiezen, gaan we beurzen berekenen op basis van cijfers uit 2004. Die bedragen moeten opnieuw door de molen zodra we de nieuwe gegevens binnen hebben. Dat geeft een hoop administratief gedoe.’
D66 heeft inmiddels kamervragen gesteld. Studenten mogen niet de dupe worden van de problemen bij de Belastingdienst. (Tdo/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?