Terug naar overzicht

Avans mag starten met vijf nieuwe Associate Degrees

Staatssecretaris Bruins van Onderwijs heeft 33 proefopleidingen goedgekeurd die een diploma opleveren tussen mbo en hbo in: het ‘Associate Degree’. Vijf daarvan zijn van Avans. Ze gaan in september van start.

Dat blijkt uit brieven van de staatssecretaris aan de hogescholen die een aanvraag hadden ingediend voor experimenten met de tweejarige hbo-programma’s. Eerder kregen 24 andere projecten groen licht. Van Avans werden toen twee aanvragen voor Associate Degrees (AD) goedgekeurd: Accountancy en Management in de Zorg. Die gaan in februari van start.

De vijf aanvragen die nu zijn goedgekeurd zijn voor de AD’s Marketing Management, Chemische Technologie, Financiële Dienstverlening, Small Business & Retail Management en Bouwtechnische Bedrijfskunde. Avans had dertien aanvragen ingediend.

‘We zijn tevreden, want zeven is een behoorlijk aantal, als je bekijkt dat er in totaal in het hele land 57 AD’s zijn goedgekeurd. Samen met Saxion Hogescholen zijn we koploper’, zegt coördinator Joop van Mackelenbergh van Avans. ‘Aan de andere kant vinden we het jammer dat er aanvragen niet goedgekeurd zijn, die kwalitatief goed waren.’

Bijna alle regio’s zijn volgens de beoordelingscommisie goed vertegenwoordigd, alleen Limburg ontbreekt. Tot verdriet van de Hogeschool Zuyd. ‘Ik heb onze aanvraag voor accountancy nog eens bekeken, maar die kan het daglicht best verdragen’, aldus beleidsadviseur Paul Reins. ‘Ik zou wel eens een vergelijking met andere aanvragen willen maken.’

De overheid wil met de AD-programma’s het aantal hoogopgeleiden verhogen. De bedoeling is vooral om mbo’ers over de streep te trekken. Zij zouden een vierjarige vervolgopleiding te omvangrijk vinden, terwijl ze wel degelijk behoefte hebben aan verdere scholing.

De AD-programma’s worden ingebed in bestaande bacheloropleidingen; als een student de smaak te pakken krijgt, moet hij zonder tijdverlies kunnen doorstromen naar de volledige opleiding. Bovendien moet er in het werkveld duidelijk behoefte zijn aan de tussenvorm. De pilots die nu van start gaan, worden eerst geëvalueerd. Tot die tijd – 2010 – kan Avans geen nieuwe aanvragen indienen.

De ‘pilots’ zijn vrij goed gespreid over de sectoren, constateert de commissie. Alleen gedrag & maatschappij blijft achter. W.W. Baumfalk, voorzitter van het landelijke hbo-overleg van sociaal-agogische opleidingen, vermoedt dat er in dat werkveld gewoon geen vraag is naar AD-afgestudeerden. ‘Bovendien kun je met een mbo-4-diploma al binnen drie jaar een verwante hbo-opleiding afronden. Dan is de meerwaarde van een associate degree beperkt.’ [SW, BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?