Terug naar overzicht

Brabantse jongeren blijven het langst thuis wonen

Jongeren uit Noord-Brabant blijven van alle jongeren in Nederland het langst bij hun ouders wonen. Gemiddeld gaan meisjes als ze 21 jaar zijn zelfstandig wonen, jongens als ze 23 jaar zijn. Brabanders plakken er nog minstens een half jaar aan.

In Noord-Nederland, Flevoland en Zeeland verlaten kinderen het jongst het ouderlijk huis. De onderzoekers denken dat dit komt omdat het in deze provincies lastiger is om hoger onderwijs te volgen of een baan te vinden. Zeeuwen gaan zelfs een jaar eerder dan de Brabanders het huis uit.

Turkse en Marokkaanse jongeren blijven minder lang bij hun ouders wonen dan autochtone leeftijdgenoten. De meisjes gaan gemiddeld op hun negentiende het huis uit, de jongens als ze twintig zijn. Ze gaan dan wel vaak eerst bij familie of vrienden inwonen.
Ook Surinaamse, Antilliaanse en Arubaanse jongeren gaan eerder het huis uit, maar het verschil tussen deze groepen en autochtonen is niet zo groot.

Het onderzoek werd gedaan door het Ruimtelijk Planbureau en het Centraal Bureau voor de Statistiek en maakt onderdeel uit van onderzoek naar de ‘huishoudensdynamiek’ in Nederland. Ook onderwerpen als ‘samenwonen’ en ‘in een verzorgingshuis gaan wonen’ komen aan bod. Meer informatie: www.rpb.nl. [PM]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?