Terug naar overzicht

CDA positief over selectierapport

De brede invoering van selectie aan de poort lijkt sinds het tussenrapport van de commissie-Korthals verder weg dan ooit. Toch vindt het CDA het nog te vroeg om zijn gelijk te claimen.

De commissie van oud-minister van defensie Korthals die ruim dertig experimenten met selectie onderzoekt, moet haar definitieve rapport nog schrijven. In een tussenevaluatie liet ze vorige week al weten dat de voorspellende waarde van selectie aan de poort gering is.

Ongetwijfeld tot vreugde van het CDA, dat een havo- of vwo-diploma sinds jaar en dag een prima toegangsbewijs vindt voor het hoger onderwijs en dat weinig van extra eisen wil weten.
Coalitiepartner VVD, voor wie selectie aan de poort een uitgangspunt is bij hervormingsplannen voor het hoger onderwijs, veranderde daar niets aan.

Maar in 2004 had de liberale staatssecretaris Nijs het bijna voor elkaar, dankzij de plotselinge steun van oppositiepartij PvdA. ‘Er was ineens een kamermeerderheid voor onverkorte invoering van selectie aan de poort’, zegt CDA-kamerlid Cisca Joldersma. Haar partij bleef echter dwarsliggen en drukte door dat er eerst experimenten met selectie aan de poort zouden worden gehouden. Die gingen in 2005 van start. ‘En daar is in 2006 op mijn aandringen nog een reeks experimenten met honours programma’s naast gezet, om te kijken of het niet beter is om na de poort te selecteren’, aldus Joldersma.

Omdat die laatste experimenten nog niet geëvalueerd zijn, vindt ze het te vroeg om al te roepen dat selecteren tijdens of na het propedeusejaar een beter alternatief is. Toch werkt de commissie wel naar die conclusie toe. ‘Wat de uiteindelijke uitkomst ook zal zijn, het is aan dit onderzoek te danken dat het debat genuanceerder wordt gevoerd dan voorheen. Eerst ging het om toponderwijs en de beste studenten en nu gaat het er om hoe je er voor kunt zorgen dat student en opleiding goed bij elkaar passen.’

En daar is het CDA niet op tegen, verzekert Joldersma. ‘Net zo min als we tegen selectie zijn bij opleidingen met een beperkt aantal plaatsen. Maar de vraag hoe dat het beste kan, is nog steeds niet beantwoord.’ [TdO/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?