Terug naar overzicht

‘ChristenUnie gooit wetenschapsbeleid niet radicaal om’

Als de ChristenUnie inderdaad in de regering komt, zullen ethische overwegingen een grotere rol gaan spelen in de financiering van de wetenschap. Maar de gevolgen zijn niet direct voelbaar.

Dat voorspelt Roel Kuiper, voormalig directeur van het wetenschappelijk instituut van de ChristenUnie en lector van de Gereformeerde Hogeschool Zwolle. Hij krijgt bijval van directeur Henk Jochemsen van het christelijke Lindeboom Instituut voor medische ethiek.

In het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie stond dat wetenschappelijk onderzoek altijd gepaard moet gaan met bezinning op de ‘bijbehorende ethische aspecten’. Iedere subsidieaanvraag voor bio- of nanotechnologisch onderzoek zou bijvoorbeeld een uitgebreide toelichting moeten geven op ‘de toepassingen in de mens als persoon en andere maatschappelijke en ethische implicaties’.

Onderzoek met stamcellen mag overigens wel van de christenpolitici, zolang die stamcellen niet van embryo’s afkomstig zijn. Het selecteren van embryo’s op basis van bepaalde kwaliteitskenmerken blijft volgens het verkiezingsprogramma verboden, evenals ‘gentherapie in de kiembaan’.

‘De achterban van de ChristenUnie heeft een sterk besef van de feilbaarheid van de mens’, licht Kuiper toe. ‘Binnen de partij heerst daarom wantrouwen tegen het maakbaarheidsideaal in de wetenschap. Bovendien moeten we respect tonen voor de schepping.’

Maar de CU zal geen onderzoekslijnen stopzetten, meent Jochemsen. ‘Je kunt niet zomaar allerlei programma’s omgooien. Dat zou geen goed bestuur zijn. Het gaat hooguit om een verschuiving van de aandacht in de subsidies, zoals dat altijd gebeurt wanneer een nieuw kabinet aan de slag gaat.’ Kuiper: ‘Alles op de weg van geleidelijkheid.’

Volgens Kuiper en Jochemsen zal er al met al niet veel veranderen als de ChristenUnie zich met het onderzoeksbeleid bezighoudt. Alleen zal de CU in sommige gevallen liever de zoektocht naar alternatieven willen stimuleren. Meer geld voor palliatieve zorg, minder voor onderzoek naar euthanasie. Geen experimenten met embryo’s, maar wel met stamcellen uit de navelstreng of het vruchtwater.

‘Zulke veranderingen zijn nu ook al voortdurend aan de orde’, relativeert Jochemsen. ‘Het verschil zal hooguit zijn dat ze nu een ethische achtergrond hebben. De onderzoekswereld kan dat best aan, want die is onderhand heel flexibel.’

Overigens bepleit de partij ook aandacht voor normen en waarden in het wetenschappelijk onderwijs en voor toegepaste ethiek in het hbo. Dat begrijpt Kuiper wel: ‘Wetenschappelijk onderwijs moet zich niet verengen tot specialismen. Ethische bezinning is belangrijk, ongeacht de uitkomst. Er is ten onrechte een tendens om morele beschouwing als franje te beschouwen.’ [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?