Terug naar overzicht

College fluit Raad van Bestuur terug

De Raad van Bestuur mocht het collegegeld voor deeltijdstudenten het afgelopen voorjaar niet zomaar verhogen van 1010 naar 1250 euro, zoals voor het huidige studiejaar gebeurde. Die uitspraak deed het College van Beroep onlangs.

Alle deeltijdstudenten kregen vlak voor of tijdens de zomervakantie de rekening voor het huidige studiejaar. Daaruit bleek dat het collegegeld met bijna 25 procent verhoogd was. 32 Bredase studenten – dertien Pabostudenten, achttien studenten Social Work en een student van de kunstacademie – , gingen daartegen in beroep.
Volgens de studenten is de stijging buitenproportioneel. De hoogte van het collegegeld komt dicht bij de prijs voor voltijdsstudenten, terwijl deeltijders veel minder begeleiding krijgen. Met het collegegeld had ook de kwaliteit van het onderwijs moeten stijgen, vinden ze. Bovendien misten de studenten een tijdige aankondiging van de prijsverhoging en een overgangsregeling voor ouderejaarsstudenten.
Volgens de Raad van Bestuur moet het collegegeld van Avans marktconform zijn en in de pas lopen met de prijzen die andere hogescholen hanteren. Daarom nam zij de wettelijk toegestane ruimte om het collegegeld voor deeltijdstudenten te verhogen. Studenten die het daarmee oneens zijn, kunnen altijd overstappen naar een andere hogeschool zonder duurder uit te zijn, zo stelde de raad.
Het college liet van het verweer weinig heel. Een prijsverhoging voor deeltijdstudenten moet volgens de wet goed onderbouwd worden en dat is niet gebeurd, liet de voorzitter van het college al tijdens de zitting merken. ‘De prijzen van voltijdonderwijs liggen wettelijk vast. Zoekt de hogeschool daarom extra ruimte bij deeltijdstudenten?’ Bovendien zijn de argumenten van de raad tegenstrijdig met wat ze enkele jaren geleden in een vergelijkbaar geval zei. Toen gaf de raad juist aan dat deeltijders goedkoper uit zijn omdat ze minder begeleiding krijgen. Het zou eerder marktconform zijn lagere prijzen dan andere hogescholen te hanteren, vindt het college.
Of de uitspraak van het college ook betekent dat de studenten een deel van het collegegeld terugkrijgen moet nog blijken, nu de bal weer bij de Raad van Bestuur ligt. Die moet een nieuw besluit nemen, waartegen de studenten opnieuw in beroep kunnen gaan. [RS]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?