Terug naar overzicht

Fixus voor populaire opleidingen

Twee van de drie kersverse hbo-opleidingen toegepaste psychologie gaan de instroom van eerstejaars in september maximeren. Daarmee kunnen ze een te grote toeloop vermijden.

De opleiding aan de Groningse Hanzehogeschool laat in september hooguit 150 eerstejaars toe. Directeur Han de Ruiter van de academie voor sociale studies wil voorkomen dat hij in augustus in allerijl nieuwe docenten moet werven. ‘Wij willen een topopleiding neerzetten met veel aandacht voor studenten en voldoende stageplekken. Als we te snel groeien, lukt dat misschien niet.’

Het werkveld zal de verrichtingen van de nieuwe psychologieopleidingen met argusogen volgen, verwacht De Ruiter. ‘Op het moment dat het niveau van onze studenten voldoet en het nieuwe docententeam is ingewerkt, kunnen we altijd nog denken aan capaciteitsuitbreiding.’

Ook de Hogeschool Leiden heeft een numerus fixus ingesteld, maar denkt een instroom van 250 eerstejaars goed aan te kunnen. Fontys Hogescholen vindt beperkende maatregelen vooralsnog niet nodig. ‘We hebben hier al zeven jaar ervaring met de propedeuseopleiding toegepaste psychologie’, zegt hoofd opleiding Caroline Klein. ‘Die trok jaarlijks 450 studenten en dat was nooit een probleem.’

Nieuw in de voorlopige lijst van de IB-Groep zijn de opleidingen biometrie van de Hogeschool Zuyd (vijftig eerstejaars) en de Bredase NHTV-opleiding ‘game architecture’, die volgend collegejaar maximaal 120 eerstejaars toelaat.

Opmerkelijk blijft de fixus van de Katholieke Pabo Zwolle. Deze kleine hogeschool laat maximaal 140 studenten toe tot het eerste jaar. ‘We kunnen domweg niet meer studenten hebben’, zegt een woordvoerder. ‘We willen een kwalitatief goede opleiding zijn, en bij meer dan 140 studenten wordt dat moeilijk. Onze docenten hebben dan te weinig tijd voor de studenten en onze gebouwen raken te vol.’

Opleidingen die zich voor het lopende studiejaar aanmeldden bij de IB-Groep, doen dat niet allemaal opnieuw. Zo stelt de Groningse Hanzehogeschool geen limiet meer aan het aantal instromers bij de opleiding sport, gezondheid & management en heeft de NHTV de fixus voor ruimtelijke ordening en planologie ingetrokken. De kans is bovendien groot dat hogescholen hun opleidingen alsnog van de fixuslijst afvoeren, bijvoorbeeld als de animo tegenvalt. Er kunnen echter geen extra opleidingen meer aan de lotingsprocedure worden toegevoegd.
Bij Avans Hogeschool heeft geen enkele opleiding een numerus fixus. [HC/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?