Terug naar overzicht

Flinke subsidie voor systeem Eerder Verworven Competenties

Avans krijgt van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap meer dan een half miljoen euro voor de opzet van een systeem van gepersonaliseerde studietrajecten, aan de hand van Eerder Verworven Competenties.

Met het geld wordt een systeem opgezet, waarmee toekomstige studenten vrijstellingen krijgen voor onderdelen van de opleiding, die ze al door hun werk beheersen: de zogenaamde Eerder Verworven Competenties (EVC). Momenteel kan dat alleen met vooropleidingen. Vooral deeltijdstudenten kunnen hier hun studietijd mee verkorten.
Elke kandidaat-student die aangeeft EVC’s te bezitten, komt in een persoonlijk traject terecht. Hij voert kennismakingsgesprekken en krijgt gedrags- en kennistoetsen en assessments. Met de resultaten maakt de opleiding een persoonlijke studieroute. Door elke student een persoonlijk traject te geven, komt de hogeschool op 630 trajecten.
Voor elke van de vijftien deelnemende academies wordt een methode opgezet om toekomstige studenten te testen. Hoewel de methodes van sommige academies sterk zullen overlappen, hebben ze alle hun eigen methode zodat geen enkele in een keurslijf terechtkomt. Het hoge aantal trajecten komt doordat elke student die getest wordt op EVC’s een persoonlijk traject heeft. [RS]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?