Terug naar overzicht

Gratis een weekje skiën

Charles Baudry mag op kosten van de Bredase Studenten Sportorganisatie Bress een weekje gaan skiën in eigen land. De Franse student Technische Informatica in Breda won gisteren de hoofdprijs, die verloot werd onder deelnemers aan het Grote Bredaas Studenten Sportonderzoek. Daarnaast werden nog enkele tientallen kleinere prijzen uitgeloot.

Vierdejaarsstudenten Management, Economie en Recht in Breda onderzoeken in opdracht van de Bress hoe studenten en medewerkers van Avans in Breda en de NHTV denken over de bijvoorbeeld de accommodaties, de trainers en het aantal sporten dat ze kunnen beoefenen. Met de resultaten van de enquête en panelgesprekken met deelnemers aan het onderzoek, geven ze verbeteradviezen aan de studentensport organisatie. Eind deze maand moet het onderzoeksrapport uitkomen.
Met iets meer dan 1600 ingevulde enquêtes deed minder dan tien procent van de studenten en medewerkers van beide hogescholen mee aan het onderzoek. Daarmee bleef het aantal reacties net onder het vereiste minimum. Omdat de respondenten samen een goede mix vormen van studenten en medewerkers van de beide hogescholen, is het onderzoek toch representatief, zegt Antoine Kuijpers, een van de studenten die het onderzoek uitvoeren. Hij is tevreden over het aantal deelnemers. ‘Aan bijvoorbeeld een studententevredenheidsonderzoek nemen nog veel minder mensen deel.’ [RS]

klik

Charles Baudry kreeg gisteren de reischque van Bress-coördinator Rolph van Riel (rechts). Links twee andere prijswinnaars.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?