Terug naar overzicht

HBO-raad hapt nog niet op BON-uitdaging

De HBO-raad doet nog geen toezeggingen voor een publiek debat met Beter Onderwijs Nederland (BON). Wel onderschrijven de hogescholen de stelling van NVAO-voorzitter Dittrich dat het onderwijsdebat te belangrijk is voor een loopgravenoorlog.

Accreditatieorganisatie NVAO riep BON en de HBO-raad eind vorig jaar op om de stellingen te verlaten en met elkaar in gesprek te gaan. Daarop daagden BON-kopstukken Anne-Marie Oudemans en Arnold Heertje de HBO-raad in een open brief op website Scienceguide uit tot een openbaar debat.
Maar de HBO-raad heeft geen haast. Woordvoerder Paul Helbing: ‘De stelling van Dittrich onderschrijven we. Van een loopgravenoorlog wordt niemand wijs, alleen is daar wat de HBO-raad betreft geen sprake van. Er is een gesprek geweest tussen onze voorzitter Doekle Terpstra en BON-voorzitter Ad Verbrugge, en er worden regelmatig bijdragen geleverd aan de discussie. Morgen komt Terpstra er in zijn nieuwjaarsrede op terug.’

Beter Onderwijs Nederland viel het Nederlandse hbo het afgelopen jaar fel aan. Volgens de club van filosoof Ad Verbrugge is de onderwijsvernieuwing doorgeschoten en bloeit de bureaucratie dankzij een managerscultuur en een slecht functiewaarderingssysteem. Docenten die uitsluitend willen lesgeven hebben nauwelijks carrièreperspectief. BON-lid Arnold Heertje vergeleek het hbo zelfs met een criminele organisatie waarin wordt afgerekend met docenten die de onderwijsvernieuwing niet willen volgen.
De HBO-raad vindt bij monde van voorzitter Terpstra dat BON een achterhaald en romantisch beeld heeft van het docentenbestaan. Competentieonderwijs is volgens Terpstra essentieel om aan de wensen van de werkgevers te voldoen. Zij hebben hbo’ers nodig die snel inzetbaar zijn. [TdO/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?