Terug naar overzicht

HBO-raad overweegt tussenjaar voor zwakke scholieren

Scholieren die kennis tekortkomen moeten flink worden bijgespijkerd voor ze aan het hbo beginnen. Maar dan nog is de ambitie onhaalbaar om de helft van Nederland in 2020 hoogopgeleid te hebben.

Dat zei HBO-raadvoorzitter Doekle Terpstra gisteren de nieuwjaarsreceptie van zijn koepelorganisatie. De bestuurder ging uitgebreid in op het kennistekort waarmee eerstejaars zich bij een hogeschool melden. Afgelopen jaar werden de eerstejaars pabo-studenten getest. Van hen slaagde slechts de helft voor de rekentoets en krap eenderde voor een taaltoets. ‘Anders gezegd: twee van de drie pabo-studenten zijn gezakt’, benadrukte Terpstra de ernst van zijn punt.

De vwo’ers lijken zich geen zorgen te hoeven maken: van hen haalde bijna tachtig procent de taaltoets. Het probleem ligt elders: eenderde van de havisten en slechts vijftien procent van de mbo’ers kwamen met de schrik vrij.

Terpstra zegt niet de illusie te hebben dat het bij andere opleidingen veel beter is. Daarom gaan de hogescholen 2007 benutten voor breed onderzoek naar het kennisniveau van alle eerstejaars. ‘De uitslagen van de taal- en rekentoetsen onder pabo-studenten wijzen erop dat de aansluiting tussen mbo en hbo niet goed is’, concludeert hij. ‘En dat terwijl we meer mbo’ers in het hoger onderwijs willen hebben. Het ligt dus voor de hand dat we nog eens bekijken of de doorstroomkwalificaties wel voldoende zijn toegesneden op het hbo-niveau.’

In het extreemste geval moeten studenten een heel jaar op bijscholingscursus. ‘Voor anderstalige studenten kennen we dat al.’ De kosten van dat jaar moeten – inclusief de studiefinanciering – voor rekening komen van het rijk. Nederland heeft immers de ambitie om in 2020 een beroepsbevolking te hebben die voor vijftig procent uit hoogopgeleiden bestaat.

Volgens Terpstra is dat echter onhaalbaar: het zou betekenen dat de instroom van eerstejaars de komende jaren moet verviervoudigen. ‘Het is beter om doelen te stellen waarop wij zelf en het zittende kabinet aanspreekbaar zijn: een verdubbeling van het huidige groeitempo is de komende jaren mogelijk. Dat houdt in dat we tot 2010 niet met tien, maar met twintig procent groeien. Maar dan moet er wel worden geïnvesteerd.’ Terpstra hoopt hierover afspraken te kunnen maken met het komende kabinet.

Vlak voor de kerstdagen stuurde de HBO-raad een brief met wensen en aandachtspunten naar kabinetsinformateur Herman Wijffels. Ook daarin pleit de koepel voor een verbetering van het middelbaar beroeps- en voortgezet onderwijs en voor tijdelijke bijspijkerprogramma’s. [TdO/HOP]

In de rechterkolom van deze website is onder het kopje ‘Hoor jij bij de verloren generatie’ een discussie gestart over dit onderwerp.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?