Terug naar overzicht

Hbo wil alle eerstejaars kunnen bijspijkeren

De teruglopende kwaliteit van het taal- en wiskundeonderwijs aan scholieren remt de groei van het aantal hoogopgeleiden. De hogescholen vragen het nieuwe kabinet daarom steun voor bijspijkercursussen.

In een brief aan kabinetsinformateur Wijffels verwijst HBO-raadvoorzitter Terpstra naar een recent rapport van de Onderwijsraad. Die constateert niveauverlies bij wiskunde en Nederlands en vindt dat daar hoognodig iets aan moet gebeuren. Omdat dit niet van de ene op de andere dag geregeld zal zijn, wil het hbo ondersteuning om het kennistekort voorlopig zelf weg te werken.

De HBO-raad heeft met name de groep ‘eerste-generatiestudenten’ op het oog: studenten van wie de ouders geen hoger onderwijs hebben genoten en die merendeels allochtoon zijn. De hogescholen willen deze studenten ook extra begeleiding bieden.

Met het opkrikken van het taal- en rekenniveau van eerstejaars pabo-studenten waren de hogescholen al eerder begonnen. [TdO, HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?