Terug naar overzicht

‘Heel tussenjaar is overdreven’

Doekle Terpstra van de HBO-raad pleitte gisteren voor een tussenjaar om het taalniveau van mbo’ers en havisten, als dat nodig is, omhoog te halen voor zij naar het hoger onderwijs gaan. Dat vinden veel betrokken overdreven.

Susan van Benten, woordvoerder MBO-raad:

‘Onderzoek naar het taal- en rekenniveau van aankomende hbo-studenten vinden wij prima. Ook het mbo streeft naar een verbetering van het niveau. In het algemeen is de aansluiting best goed. De helft van de mbo’ers op niveau vier stroomt door naar het hbo en van hen haalt 57 procent het bachelordiploma binnen vijf jaar. Toch hebben ook wij vorig jaar al besloten dat het eindniveau van de voorbereidende vakken omhoog moet. Dat geldt voor Nederlands, Engels en een andere vreemde taal naar keuze, maar ook voor het vak wiskunde/rekenen. In 2008 voeren we een nieuwe kwalificatiestructuur in, maar de scholen zijn er nu al druk mee aan het experimenteren. Een centraal schriftelijk examen voor deze vakken vinden we niet nodig. Het toezicht van het onafhankelijke Kwaliteitscentrum Examinering volstaat.’

Hans Daale van het Landelijk informatie- en expertisecentrum aansluiting hbo:

‘Er moet snel actie worden ondernomen, want het is duidelijk dat er een groot aansluitingsprobleem dreigt te ontstaan. Bijspijkercursussen in de avonduren, op vrije middagen of desnoods in de zomer zullen zeker helpen. Daarbij moeten scholieren niet het gevoel krijgen dat ze strafwerk krijgen. Maak gebruik van goede en enthousiaste docenten. En: zorg dat de gedoceerde stof wordt toegepast in het eerste jaar. Want het is dodelijk als je beweert dat bepaalde kennis noodzakelijk is en de studenten er vervolgens niets mee hoeven doen. Daarom moet het voor mbo en het voortgezet onderwijs volkomen duidelijk zijn wat studenten per se moeten weten. Meer en stevig overleg kan dit soort problemen in de toekomst voorkomen.’

Peter Sweegers, teamleider decanen en psychologen van Fontys Hogescholen:

‘Een tussenjaar lijkt me wat overdreven, maar het is wel goed als er iets gebeurt aan de gebrekkige taalbeheersing van studenten. Ik krijg veel signalen van docenten die werkstukken onder ogen krijgen waarvan ze zich afvragen of het nog zin heeft om er met een rood potlood doorheen te gaan. Zij zien liever een meer structurele oplossing. Het is goed dat de HBO-raad dit nu onderschrijft.’

‘Het is beslist niet zo dat de scholieren die we binnenkrijgen niets kunnen. Het onderwijs in communicatieve vaardigheden is – mede op verzoek van het hbo – duidelijk beter dan vroeger. Helaas blijkt dat ten koste te zijn gegaan van hun taalbeheersing en daar heeft het hbo niet om gevraagd. Overigens heeft dit niets te maken met de discussie over het “nieuwe leren”. Er moet gewoon meer aandacht komen voor spelling en grammatica.’

Sebastiaan den Bak voorzitter van studentenbond ISO:

‘Het is hoog tijd voor de nodige reparaties in het voortgezet onderwijs. We wisten natuurlijk al dat het mis was in het voortgezet onderwijs en het komende kabinet moet daarom extra investeren. Tot dan moeten de hogescholen de kennis van studenten toetsen en bijspijkeren. Een heel tussenjaar reserveren lijkt me overdreven. Een zomerprogramma lijkt me wel realistisch. Daarnaast mag het hbo ook een hand in eigen boezem steken en zorgdragen voor een optimale begeleiding van studenten.’ [TdO/HOP]

Wil je reageren op dit artikel, kijk dan op: http://punt.avans.nl/nieuws.asp?.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?