Terug naar overzicht

Meehelpen het ABC-vermoeden oplossen

Iedereen kan meehelpen het ‘ABC-vermoeden’, een onopgelost probleem in de getaltheorie, op te lossen. Vandaag is daarvoor een unieke wiskundewedstrijd begonnen.

De initiatiefnemers, waaronder Kennikslink, hopen met de wedstrijd duidelijk te kunnen maken dat wiskunde allesbehalve ‘af’ en daardoor niet saai is maar juist spannend. Er valt nog veel te ontdekken. Over het ABC-vermoeden breken bijvoorbeeld beroemde wiskundigen al jarenlang het hoofd.

‘Het ABC-vermoeden is een idee waarvan wiskundigen denken dat het waar is, maar dat ze nog niet hebben kunnen bewijzen’, vertelt hoogleraar Hendrik Lenstra van het Mathematisch Instituut van de Universiteit van Leiden. ‘En dat is vreemd, omdat het vermoeden zelf voor iedereen te begrijpen is. Het gaat om drietallen volgens de eenvoudige formule a+b+c. Maar omdat de drie getallen ook nog aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen, zijn ze vrij zeldzaam.’

Er valt dus nog meer te ontdekken. Dat kan door zelf mee te rekenen en te puzzelen. Maar je kunt ook je computer, als je die niet gebruikt, mee laten rekenen met de computers van de universiteit. Op die manier probeert de Universiteit van Leiden zijn rekencapacatieteit met duizenden computers uit te breiden.
Meedoen kan via www.rekenmeemetabc.nl. [PM]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?