Terug naar overzicht

Miljoenen voor lerarenopleidingen

Universiteiten en hogescholen krijgen 11,6 miljoen euro subsidie om hun lerarenopleidingen beter te laten samenwerken.

Met het geld worden worden acht expertisecentra en acht regionale samenwerkingsverbanden gesubsidieerd. Het is nog onduidelijk hoe de miljoenen precies worden verdeeld. De regeling loopt tot mei volgend jaar.
Het idee achter de expertisecentra is simpel: ‘Iedere opleiding heeft zijn eigen onderwijsexperts en de kennis van die mensen moet eigenlijk voor alle instellingen toegankelijk zijn’, zegt voorzitter Karel Aardse van het sectorale adviescollege pedagogisch onderwijs van het hbo.

De regionale samenwerkingsverbanden zullen volgens hem leiden tot betere afstemming tussen de lerarenopleidingen en de scholen die zij bedienen. Als collegevoorzitter van de Utrechtse Marnix Academie liep Aardse tegen problemen aan, die hij alleen niet kon oplossen. ‘Wij zijn uitsluitend een pabo. Omdat we onze studenten ook de mogelijkheid willen geven om in het voortgezet onderwijs rond te kijken, bieden we ze nu, in overleg met andere Utrechtse lerarenopleidingen, een stageminor aan. Ook de doorstroming naar tweedegraads- en masteropleidingen is beter te regelen in zo’n samenwerkingsverband.’ [TdO, HOP]

De toekenningen:

De beoordelingscommissie heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap geadviseerd de volgende acht projectaanvragen regionale samenwerkingsverbanden toe te kennen.

• Hogeschool van Amsterdam: regio Noord-Holland en Zuidelijk Flevoland.
• Fontys Hogescholen: regio Brabant.
• Fontys Hogescholen: regio Limburg.
• Hogeschool Rotterdam: regio Rotterdam/Den Haag/Leiden.
• Hogeschool Leeuwarden: regio Groningen en Friesland.
• Hogeschool Edith Stein: regio Twente.
• Hogeschool Zeeland: regio Zeeland.
• Hogeschool Utrecht: regio Utrecht stad.

De beoordelingscommissie heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap geadviseerd de volgende acht projectaanvragen landelijke expertisecentra toe te kennen:

• Universiteit Utrecht: expertisegebied bèta-techniek.
• Universiteit Leiden: expertisegebied leren van docenten.
• Universiteit Utrecht: expertisegebied rekenen en wiskunde.
• Universiteit Leiden: expertisegebied moderne vreemde talen.
• Vrije Universiteit Amsterdam: expertisegebied economie en handel.
• Hogeschool Utrecht: expertisegebied Nederlands en NT2.
• Universiteit van Amsterdam: expertisegebied zaakvakken.
• Fontys Hogescholen: expertisegebied zorg.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?