Terug naar overzicht

Nieuwe onderwijsvisie Avans benadrukt diversiteit studenten

Kennisontwikkeling is terug van weggeweest. Op de onderwijsconferentie die Avans 21 december hield, werd erover gedebatteerd.

Hoewel het nooit echt de bedoeling was, dachten veel opleidingen dat kennis vergaren bij competentiegericht leren niet meer belangrijk was. Tot ongenoegen van velen. Het werd tijd voor een ´herijking´ van de onderwijsvisie van Avans uit 2004. Verschillende werkgroepen hebben hier de afgelopen maanden aan gewerkt. Tijdens de conferentie konden de deelnemers over de voorstellen in debat.

Het is overigens niet de bedoeling dat de docent weer ouderwets voor de klas gaat staan, maar in de herijkte onderwijsvisie staat wel duidelijker dan eerst omschreven welke kennis een student voor zijn diploma in huis moet hebben en hoe hij die kan vergaren.

De rode draad in de herijkte onderwijsvisie is, behalve de (hernieuwde) aandacht voor kennisontwikkeling, het benadrukken van diversiteit. Dit werd door middel van een metafoor – de sterrenhemel – op de conferentie uitgelegd.
Avans is een sterrenhemel. De sterren zijn onder meer de studenten, de docenten en de beroepsbeoefenaar. Tussen en binnen groepen is er veel verschil. Niet alle studenten zijn hetzelfde. Ze hebben een andere achtergrond, andere wensen. Dit geldt ook voor de docenten. De verschillen moeten gerespecteerd en benut worden. Voor studenten door hen aan te bieden wat zij vragen. Voor docenten om hen te laten doen waar zij goed in zijn. Belangrijk daarbij is dat verbindingen ontstaan tussen de sterren.

Maar lopen docenten en studenten warm voor deze ideeën over diversiteit, het belang van netwerken en kennisontwikkeling? Daarover gingen na de inleiding de bezoekers in kleine groepjes discussiëren.

Docent Peter Bergmans van de Academie voor Technologie en Management in Tilburg vindt de visie niet echt verrassend. ‘Het sluit aan bij onze huidige werkzaamheden.’ Nies Reijnders, docent International School, is blij met de nieuwe zienswijzen. Hij vindt het vooral goed dat rekening wordt gehouden met de verschillen. ‘Dé docent bestaat niet. Daar wordt nu recht aan gedaan. Vroeger werd gezegd dat een docent alles moet kunnen.’
Ted de Keijzer, docent van de Academie voor Bouw en Management, is eveneens positief, maar vraagt zich wel af hoe het uitgevoerd moet worden. ‘We kunnen wel richten, maar we moeten ook inrichten, faciliteren.’ Discussieleider Han Blankert wijst erop dat vandaag vooral de visie wordt besproken, de uitwerking ervan is een volgende stap. Toch blijft het onderwerp tijdens de discussie terugkomen. Bergmans: ‘Een onderwijsvisie moet geaard worden. Anders blijft die tussen hemel en aarde hangen.’
Reinier Janse, docent van de Academie voor Marketing en Business Management is kritisch over de herijkte onderwijsvisie: ‘Ik proef uit het document dat alles mogelijk is. Een soort “hogeschoolmontessori”. Volgens mij zit de markt daar niet op te wachten.’ De Keijzer reageert verbaasd. ‘Daar denk ik helemaal anders over. Ik hoor studenten al jaren zeggen “wanneer mag ik eens kiezen, iets doen waar ik iets aan heb”.´ Reijnders: ‘Het stuk zegt niet dat alles kan. Het is afhankelijk van het soort opleiding, de studenten en de docenten.’

Ondank de vele kerstborrels op die dag, waren voor de conferentie ongeveer zeventig mensen komen opdagen. Onder hen veel docenten en één student. De komende maanden gaan werkgroepen de plannen en de kritiek erop uit de verschillende groepen verder uitwerken. De definitieve herijkte onderwijsvisie wordt op de onderwijsdag op 12 april gepresenteerd. [PM]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?