Terug naar overzicht

Parlementair onderzoek naar onderwijsvernieuwing

Op voorstel van de PvdA gaat de Tweede Kamer een parlementair onderzoek instellen naar onderwijsvernieuwingen van de afgelopen twintig jaar. Ook het nieuwe leren in het hoger onderwijs zal worden onderzocht.

PvdA-kamerlid Mariette Hamer kondigde het onderzoek gisteren aan. ‘Ik wil weten hoe het kan dat de politiek steeds instemt met onderwijsvernieuwingen, die vervolgens op inhoudelijke en praktische bezwaren van deskundigen, studenten en onderwijsbestuurders stuiten’, zegt ze desgevraagd.

Directe aanleiding voor haar initiatief is het scholieren- en studentenprotest van vorige week tegen het geringe aantal lesuren en de gebrekkige studiebegeleiding. In augustus pleitte de Onderwijsraad al voor parlementair onderzoek naar de positie van docenten. ‘Toen heb ik me ook al voor dit parlementaire onderzoek uitgesproken’, zegt Hamer. ‘Pas nu lijkt er ruimte voor te zijn.’

Een krappe kamermeerderheid steunt haar voorstel. Ook de VVD zou geneigd zijn akkoord te gaan, maar de beoogde coalitiepartners CDA en ChristenUnie vinden een parlementair onderzoek niet nodig. Zij blikken liever vooruit. ‘Dat is hun eerste reflex’, zegt Hamer. ‘We hebben morgen een procedurevergadering waarin we het plan inhoudelijk uitdiepen. Wellicht dat ze er daarna anders over denken. Want ik heb ook geen behoefte aan een uitgebreide historische analyse. Wel wil ik inzicht in de problemen rondom de vernieuwingen en hoe we die kunnen voorkomen.’

Hamer zegt geen idee te hebben van de omvang van de problemen. ‘Misschien valt het mee, zoals sommige instellingsbestuurders zeggen. Het zou niet de eerste keer zijn dat een parlementaire onderzoekscommissie negatieve signalen relativeert. Maar dan nog: het heersende beeld van het nieuwe leren is negatief. We hebben te maken met de aanhoudende kritiek van de vereniging Beter Onderwijs Nederland, studenten klagen over het gebrek aan contacturen, docenten zijn niet tevreden; ook als het op dit moment nog meevalt met de onderwijskwaliteit, kan het resultaat van onderzoek bijdragen aan verbeteringen.’

LSVb-voorzitter Irene van den Broek is blij met het onderzoek. Gelet op het grote belang van onderwijs voor de kenniseconomie moet wat haar betreft duidelijk zijn wat er mis is gegaan met de invoering van het nieuwe leren. Geen misverstand: ‘Wij zijn niet tegen onderwijsvernieuwing. Zelfwerkzaamheid van studenten is prima, als het maar niet wordt overdreven.’ Wat haar betreft moet in elk geval worden uitgezocht waarom de instellingen hebben beknibbeld op het aantal contacturen en de studiebegeleiding. ‘Ook willen we weten of de onderwijsinstellingen langzamerhand niet te veel autonomie hebben. Staatssecretaris Bruins verwijst alle kritiek door naar de instellingen. Heeft het ministerie nog wel iets te zeggen over de onderwijskwaliteit?’

De HBO-raad is niet negatief over het parlementaire onderzoek. ‘Gelet op de veranderingen in het onderwijs en de kritiek die daar doorgaans op volgt, verbaast het me in ieder geval niet’, zegt woordvoerder Helbing. Wel wijst hij er op dat de Onderwijsraad dit najaar ook heeft gezegd dat het onderwijs in Nederland niet slecht is. ‘Het kan absoluut beter en dit onderzoek kan daarbij helpen, zolang het maar op de toekomst is gericht.’ [TdO, HC/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?