Terug naar overzicht

Realisatieplan: positief, maar ook haalbaar?

De ‘horizon’ die in het realisatieplan van het meerjarenbeleidsplan 2007-2010 wordt geschetst is mooi, maar hoe realistisch is het bereiken ervan? De Avans Hogeschool Medezeggenschapsraad (AMR) is over het algemeen positief over het plan, maar sceptisch over de praktische uitvoering.

‘Er staan zaken die we niet kunnen waarmaken’, zei docent-lid Paul Lindelauf gisteren tijdens de AMR-vergadering. ‘Er moet meer maatwerk komen en aandacht voor de excellente student, maar ik heb maar tien student-uren per week.’
Feliks de Vroomen viel hem bij. ‘Er is wel gekeken naar de doelen, maar niet naar de middelen.’

Op de verschillende onderdelen van het realisatieplan plaatsten de leden kritische opmerkingen. ‘Er moet meer aandacht komen voor de excellente student, met speciale programma’s, maar hoe groot is die groep eigenlijk?’, vroeg student Bastiaan Bezemer zich af. Avans wil ook investeren in de medewerker, die moet in de planperiode ‘aantoonbaar’ professionaliseren. Maar hoe wordt dat aangetoond?

Student-lid Josien Hermans zei dat ze het juist goed vindt dat het plan ambitieus is. ‘Liever ambitieus dan soft. Hier zit een uitdaging in.’

De meeste raadsleden waren het erover eens om de Raad van Bestuur een positief advies te geven over het realisatieplan, maar met de kanttekening dat zij twijfels hebben over de uitvoering ervan.

In september werd het meerjarenbeleidsplan 2007-2010 gepresenteerd. De school wil meer instroom van studenten. Er moet ook minder uitval zijn. Het streven is dat jaarlijks niet meer dan 10 procent van de studenten Avans Hogeschool verlaten. Daarnaast is het inzetten op de beroepspraktijk een belangrijke doelstelling. Om dit te bereiken worden onder meer de banden met het bedrijfsleven aangehaald en docenten geprofessionaliseerd. [PM]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?