Terug naar overzicht

Seminar over maatschappelijk verantwoord ondernemen

Als bedrijven sociaal en financieel willen overleven, moeten ze aandacht hebben voor de mens, de maatschappij en het milieu. Maar hoe doe je dat als bedrijf? Daarover gaat op vrijdag 26 januari het seminar ‘Innovatief Maatschappelijk Ondernemen!’.

Twaalf weken hebben elf vierdejaarsstudenten Small Business & Retail Management in Den Bosch aan de organisatie van dit seminar gewerkt.
Met het seminar willen de organisatoren ondernemers, studenten, kennisinstellingen en overheidsinstanties leren over hoe het midden- en kleinbedrijf innovatief en maatschappelijk kan ondernemen. Er worden lezingen en workshops gegeven over onder andere bedrijfsethiek, creativiteit, ERP-systemen en de toekomst van het mkb. Ook is er aandacht voor de samenwerking tussen onderwijs en het bedrijfsleven.

Omdat de studenten zelf ook wat willen bijdragen aan de maatschappij doneren ze per verkocht kaartje vijf euro aan Cordaid, een organisatie die microkredieten verleent aan kleine ondernemers in ontwikkelingslanden. Het verlenen van microkredieten is een moderne en duurzame manier van armoedebestrijding en strookt dus perfect met het hoofdthema van het seminar ‘Innovatief Maatschappelijk Ondernemen!’, vinden de studenten.

De dag begint om 10.00 uur en wordt om 17.00 uur afgesloten met een borrel. Kaartjes kosten vijftig euro. Meer informatie over het seminar is te vinden op www.mkbindetoekomst.nl. [CB]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?