Terug naar overzicht

Studentengeleding lid van landelijk netwerk

De studentengeleding van de Avans Medezeggenschapsraad (AMR) krijgt voortaan ondersteuning van het Interstedelijk Studenten Overleg. De studentengeleding is aspirant-lid geworden van die studentenorganisatie.

Met het lidmaatschap wordt de studentengeleding onderdeel van een landelijk netwerk van studenten die actief zijn in medezeggenschap. ‘Op andere hogescholen en universiteiten werken ISO-leden aan dezelfde thema’s als wij, van de nieuwe wet op leerrechten tot het plaatsen van fietsenstallingen. Daar kunnen we voortaan samen over nadenken en aan werken’, verwoordt AMR-studentlid Josien Hermans de belangrijkste reden van het lidmaatschap.

Dit jaar is de studentengeleding aspirant-lid. Tijdens algemene vergaderingen waar het ISO de standpunten bepaalt, hebben ze nog geen stemrecht. Wel kunnen ze rekenen op juridische steun, mogen ze zitting nemen in ISO-commissies en krijgen ze tijdens cursusdagen training in onderhandelen. Ook hebben ze toegang tot het kenniscentrum, dat onderzoek doet naar zaken als internationalisering, de BaMa-structuur en de dagelijkse praktijk van medezeggenschap in het hbo en wo.

Aanvankelijk wilden de Avansstudenten zich aansluiten bij het Studenten Overleg Medezeggenschap, een vergelijkbaar orgaan van de Landelijke Studenten Vakbond LSVb. Daar zagen ze van af. Hermans: ‘De LSVb waarschuwde dat er veel onduidelijkheid bestaat over het aanblijven van het huidige bestuur van SOM, of de komst van een nieuw bestuur. Wij zoeken iets meer stabiliteit.’ [RS]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?