Terug naar overzicht

VU en UvA werken samen aan university college

De Amsterdamse universiteiten VU en UvA zijn met het gemeentebestuur in gesprek over de oprichting van een gezamenlijk university college.

Dat meldde universiteitskrant Ad Valvas vorige week. De Vrije Universiteit werkt al langer aan de oprichting van een faculteit voor een Engelstalige liberal arts-opleiding met een campus. Volgens VU-voorzitter Smit heeft Amsterdam een te beperkt aanbod van Engelstalige bacheloropleidingen. Net als bij de andere university colleges is het de bedoeling dat ook de Amsterdamse variant zich concentreert op topstudenten die aan de poort geselecteerd worden.

Woordvoerder Jansen van de Universiteit van Amsterdam bevestigt de samenwerking. “Maar het is nog veel te vroeg om te zeggen hoe de plannen er precies gaan uitzien. Er is een commissie mee aan het werk. Behalve de inhoud, is ook de samenwerking met het stadsbestuur van belang. Daarbij gaat het om subsidie, maar ook om het vinden van een geschikte campuslocatie.”

De commissie bestaat uit VU-onderwijskundige Marijk van de Wende, UvA natuur- en wiskundecoryfee Robbert Dijkgraaf en Walter Hoogland, de voormalige UvA-decaan van de faculteit de natuurwetenschappen, wiskunde en informatica. Daarmee lijkt het Amsterdamse initiatief zich inhoudelijk te oriënteren op de bètahoek, maar volgens Jansen is dat voorbarig.

Overigens zijn de Amsterdamse plannen verre van uniek. De Universiteit Utrecht heeft al jaren een goed lopend university college met dependance in Middelburg: de Roosevelt Academy. Ook de Universiteit Maastricht heeft een liberal arts-opleiding en die van Tilburg staat in de steigers: haar college in oprichting werd vorige week geaccrediteerd door de NVAO. De Universiteit Leiden laat op kosten van de gemeente Den Haag onderzoek doen naar een campus in de hofstad.

In Zwolle werken de VU en de hogeschool Windesheim aan het eerste honours college: een liberal-artsopleiding op hbo-niveau. Daarvoor krijgen de instellingen 1,9 miljoen euro startsubsidie van het ministerie van OCW. (TdO, HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?