Terug naar overzicht

AFM ontwikkelt studentendatabase

De Academie voor Financieel Management (AFM) in Den Bosch heeft een applicatie ontwikkeld om studentgegevens makkelijker te kunnen beheren.

Studentendatabase (SDB) gebruikt gegevens uit Osiris. Uit de database kunnen AFM-docenten klassenlijsten en andere overzichten downloaden als Excelbestand. In SDB worden aan de studentgegevens variabelen gekoppeld, zoals het blok dat ze volgen, de studierichting, de studiefase, de klas en de tutorgroep. Met een paar muisklikken kunnen docenten aangeven dat ze bijvoorbeeld een lijst willen van alle studenten uit fase K3, klas B.

‘Tot nu toe circuleerden er vaak verschillende lijstjes’, zegt Hans van der Hoeven, docent bij de AFM en beheerder van de database. ‘Daardoor was het moeilijk de gegevens actueel te houden.’ Nu zijn de gegevens altijd up-to-date dankzij de wekelijkse download uit Osiris en hebben docenten altijd de goede klassenlijst.

Alle studentgegevens worden in Blackboard geïmporteerd, waardoor studenten automatisch in de goede blokcourses en projectkantoren ingeschreven worden. Ze kunnen dan met elkaar en met docenten communiceren. AFM heeft er namelijk voor gekozen om centraal alle studenten en medewerkers in Blackboard in te schrijven. Dat is veel werk voor de Blackboardcoach (elco), vandaar dat SDB is ontwikkeld.

Ook alle rollen van docenten zijn in SDB op te vragen. Er kan bekeken worden in welk blok een docent lesgeeft of van welke groep hij tutor is.

De applicatie SDB is gemaakt door een student van de Academie voor ICT en Media in Breda, die in zijn vrije tijd een bedrijf heeft dat webapplicaties ontwikkelt. Ook andere academies kunnen in de toekomst gebruik maken van SDB. [SW]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?