Terug naar overzicht

Bescheiden groei hbo-masters

Steeds meer studenten schrijven zich in voor een masteropleiding aan een hogeschool. Jaarlijks stijgt het aantal hbo-masterstudenten met zeven procent. Dat blijkt uit cijfers die de HBO-raad vandaag naar buiten brengt.

De hbo-masteropleidingen konden dit studiejaar 363 extra studenten verwelkomen. In totaal onderwijzen zij nu zo’n 13 duizend studenten.

Hierbij zijn gemakshalve de ‘voortgezette opleidingen’ meegeteld, waaronder eliteklasjes aan het conservatorium. Sommige voortgezette opleidingen heten tegenwoordig masters, zoals de eerstegraads lerarenopleidingen.

In het hele hbo staan ongeveer 356 duizend studenten ingeschreven. Het aandeel van de masterstudenten bedraagt nu 3,5 procent.

Volgens Doekle Terpstra, voorzitter van de HBO-raad, tonen deze cijfers aan dat hbo-masters een ‘onmisbaar onderdeel’ zijn van het hoger onderwijs. ‘Toch steekt de overheid het geld vrijwel uitsluitend in wetenschappelijke masteropleidingen. Daarmee is de bachelor-masterstructuur in ons land een wagen met drie wielen.’

Aan de universiteiten begonnen afgelopen jaar 17.490 studenten aan een masteropleiding. De universitaire masteropleidingen krijgen bekostiging van de overheid, de meeste hbo-masters ontberen die steun. [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?