Terug naar overzicht

Darwin is de held van minister Plasterk

Ronald Plasterk mag zich officieel minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen noemen. Hij gaat zich inzetten voor excellente wetenschap, maar wil ook dat het leraarsberoep in aanzien stijgt.

‘Het accent moet weer meer op de leraar komen te liggen, niet op de managers in het onderwijs’, zet hij de toon in een kennismakingsinterview op de website Regering.nl. Hij wil zich vooral niet schuilhouden in de torens van het departement. ‘Ik neem me voor om veel het land in te gaan. Praten met leraren, leerlingen, studenten en kunstenaars.’

De ‘alleskunner’ Plasterk (PvdA) zegt het meest uit te zien naar de ontwikkeling van het cultuurbeleid. ‘Dat ligt me na aan het hart. Cultuur geeft glans aan je leven.’

Wetenschappers die beducht zijn voor de christelijke signatuur van het kabinet, krijgen van de nieuwe bewindsman indirect een hart onder de riem gestoken. Hij zegt veel bewondering te hebben voor Charles Darwin, de ontdekker van de evolutietheorie. ‘Een onafhankelijke geest die tegen de stroom in een ontdekking heeft gedaan die ons beeld van de wereld heeft veranderd.’

Als minister wordt hij ook verantwoordelijk voor het emancipatiebeleid. Met name de discriminatie van homo’s wil hij bestrijden en het glazen plafond dat veel vrouwen belet om topfuncties te bekleden.

Plasterk wordt op zijn departement geflankeerd door de staatssecretarissen Sharon Dijksma (PvdA) en Marja van Bijsterveldt (CDA). Dijksma gaat zich de komende vier jaar concentreren op het primair onderwijs en kinderopvang. Van Bijsterveldt legt zich toe op het beroeps- en voortgezet onderwijs. Samen met Plasterk wil zij de komende vier jaar de schooluitval halveren.

Ook voormalig onderwijsminister Maria van der Hoeven maakt deel uit van het nieuwe kabinet: zij is verhuisd naar het ministerie van Economische Zaken. Daar gaat ze zich onder meer bezighouden met ondernemerschap en innovatie- en kennisontwikkeling. [TdO/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?