Terug naar overzicht

Decentralisatie bijt emancipatie

Het ministerie van onderwijs moet meer oog hebben voor de emancipatie van vrouwen en minderheden. Voorheen liep OCW hierin voorop, maar nu niet meer. Dat komt vooral doordat de overheid zich minder bemoeit met het beleid van de instellingen.

Dat staat in de eindrapportage van een commissie die het emancipatiebeleid van OCW tegen het licht heeft gehouden. De bestuursfilosofie van ‘decentralisatie’ ontslaat het ministerie niet van zijn verplichtingen, benadrukt de commissie.

OCW zou samen met de koepelverenigingen VSNU en HBO-raad doelstellingen moeten formuleren en de universiteiten en hogescholen achteraf afrekenen op hun resultaten. Dat betekent ook dat er normen gekozen moeten worden en manieren waarop de voortgang kan worden gemeten.

Ook de stageproblemen van meisjes met hoofddoeken verdienen meer aandacht, menen de commissieleden. OCW moet ‘de beeldvorming rond deze groep verbeteren en de grote maatschappelijke consequenties zichtbaar maken’.

De rapportage maakt deel uit van een grotere beoordeling van het emancipatiebeleid van de overheid. Alle departementen zijn onder de loep gelegd. Demissionair minister De Geus, verantwoordelijk voor het emancipatiebeleid, heeft de commissie ingesteld. [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?