Terug naar overzicht

Een blik in de toekomst

Hoe ziet Avans eruit in 2020? Studeert iedereen via zijn mobieltje of zijn de grote hoorcollegezalen weer helemaal terug? Is Avans klaar voor 2010? Studenten en medewerkers die hierover willen meedenken kunnen zich opgeven voor twee brainstormdagen.

Het doel van de brainstorm is een beeld krijgen van de toekomst. Wat moet er bij Avans gebeuren om klaar te zijn voor 2010 en verder? Om een goed idee hierover te krijgen wordt er gezocht naar medewerkers en studenten van alle academies.

De brainstormdag begint met een film over trendwatching: wat is er in het verleden voorspeld en wat is daarvan uitgekomen? Daarna moeten groepen hun visie op 2020 geven. Na de lunch wordt de toekomstvisie van Avans vergeleken met die van de medewerkers en studenten.

Later dit jaar zal er een evaluatiebijeenkomst zijn waarin de resultaten van de brainstorm worden gepresenteerd met concrete plannen voor de komende jaren.

Op 12 februari is de brainstormdag voor studenten en op 14 februari voor medewerkers, allebei bij St. Joost in Breda. Studenten die meedoen krijgen studiepunten voor buitenschoolse activiteiten.

Opgeven voor de brainstormdag kan tot 8 februari via dit formulier.
Het advies is om je snel in te schrijven, het aantal personen dat mee kan doen is beperkt. [AR]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?