Terug naar overzicht

Een minder vrijzinnige canon

Vier historici hebben een alternatieve canon van Nederland gemaakt waarmee het christelijke onderwijs volgens hen beter uit de voeten kan. Spinoza en ‘de grachtengordel’ wijken voor Antoni van Leeuwenhoek en de Sint-Janskathedraal in Den Bosch.

De canon van Nederland werd vorig jaar gepresenteerd door een commissie onder leiding van KNAW-voorzitter Frits van Oostrom. Het is een richtsnoer met vijftig ‘vensters’ over personen, kunstwerken en gebeurtenissen uit de vaderlandse geschiedenis die iedere scholier zou moeten kennen. Volgens de christelijke historici James Kennedy, Gerrit Schutte, Peter Nissen en Ton van der Schans is deze canon een te vrijzinnige, liberale selectie.

De Verlichting en de burgerlijke cultuur in Nederland zouden te veel aandacht krijgen en het christendom en het Oranjehuis te weinig. Zij delen bovendien de kritiek van anderen dat de (natuur)wetenschap, het zuiden van Nederland en de alledaagse cultuur onderbelicht zijn. In de alternatieve canon die zij donderdag in het Nederlands Dagblad presenteerden, sneuvelden onder meer de vensters Spinoza, Eise Eisinga, ‘de grachtengordel’ en Annie M.G. Schmidt.

Toegevoegd werden onder anderen Antoni van Leeuwenhoek, grondlegger van de microbiologie en stadhouder-koning Willem III. Het nieuwe venster ‘de Sint-Janskathedraal’ biedt uitzicht op de kerkelijke kunst en cultuur. Ook de door velen gemiste verzuiling wordt in de canon gebracht via het venster ‘schoolstrijd’. Het venster ‘baas in eigen buik’ klinkt weinig christelijk, maar staat symbool voor het begin van het ik-tijdperk.

De canoncommissie van Van Oostrom heeft bij de presentatie in oktober duidelijk gemaakt dat ze graag serieuze bijdragen krijgt om de canon te vervolmaken. Secretaris Hubert Slings is dan ook blij met de grondige canon van de christen-historici. ‘We gaan de discussie graag aan.’ Zijn commissie is druk doende om alle reacties te inventariseren. In mei volgen er eventueel aanpassingen. Slings: ‘Ik verwacht eerlijk gezegd niet dat de canon helemaal op z’n kop gaat. Maar alle vensters worden stuk voor stuk opnieuw overwogen.’ [HC/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?