Terug naar overzicht

Experts moeten reken- en taalonderwijs fileren

Minister Van der Hoeven (CDA) installeert een expertgroep die het reken- en taalonderwijs van de basisschool tot hoger onderwijs moet doorlichten. Vooral de overgang van mbo en havo naar het hbo krijgt aandacht.

De commissie wordt ingesteld naar aanleiding van de publiciteit over de slechte reken- en taalvaardigheden van eerstejaars pabostudenten. Een groot deel van hen bleek nog steeds onvoldoende te kunnen rekenen en spellen. Dat ligt aan hun vooropleiding, vinden de hogescholen. Ze vermoeden bovendien dat de eerstejaars aan andere opleidingen met dezelfde lacunes kampen.

Van der Hoeven wil nog niemand de zwartepiet toespelen. Volgens haar sluiten de onderwijsprogramma’s van enerzijds mbo of havo en anderzijds het hbo niet goed op elkaar aan. Ze wil daarom scherper in kaart brengen wat leerlingen moeten kunnen en kennen als ze naar het hoger onderwijs gaan.

De expertgroep moet uiterlijk 1 april van start gaan en nog dit jaar advies uitbrengen. De experts zullen niet alleen inhoudelijke adviezen moeten geven, maar zich ook uitspreken over rekenen en taal binnen de ‘bredere structuren’ van het onderwijs, ofwel het studiehuis.

Ook de leraaropleidingen gaan onder de loep. Als een bepaalde opleiding de reken- en taalvaardigheden niet op niveau weet te krijgen, moeten de experts aanbevelingen doen. Kwaliteitsbewaker NVAO moet vervolgens oordelen over de toereikendheid van de onderwijsprogramma’s.

De expertgroep krijgt ter ondersteuning een klankbordgroep. Wie er in de beide groepen zullen plaatsnemen, is nog niet bekend. Daarover praat Van der Hoeven met de betrokken sectororganisaties. [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?