Terug naar overzicht

Geen leerrechten in uitgelekt akkoord

Het nieuwe kabinet wil tot 2011 in totaal 750 miljoen euro extra in innovatie, kennis en onderzoek steken. Onderwijs krijgt er de komende vier jaar 2,5 miljard euro bij. Over leerrechten is niets terug te vinden in het uitgelekte deel van het conceptregeerakkoord.

Hoeveel onderwijsgeld er naar hogescholen en universiteiten zal gaan, is nog onduidelijk. Vermoedelijk zal een groot deel van de extra’s opgaan aan maatregelen om het docentenberoep aantrekkelijk te houden.

Ook over de besteding van de 750 miljoen euro extra voor innovatie, kennis en onderzoek is inhoudelijk nog weinig te zeggen. Gunstig voor universiteiten en onderzoeksorganisaties lijkt het dat de investeringen van het nieuwe kabinet structureel zijn. Onder Balkenende III moesten ze het voornamelijk van incidentele extra investeringen hebben. Toch is er een groot contrast met de structurele investering van een miljard euro per jaar waar de commissie-Chang begin 2006 voor pleitte.

Blijkens het conceptregeerakkoord groeien de budgetten de komende vier jaar gelijkmatig. In 2008 krijgt innovatie, kennis en onderzoek er 75 miljoen euro bij, het jaar daarop 150 miljoen, oplopend tot structureel 300 miljoen in 2011. Onderwijs krijgt eerst 250 miljoen, daarna 500 miljoen, dan 750 miljoen, tot structureel 1 miljard in 2011.

De drie regeringspartijen hadden in hun verkiezingsprogramma’s al aangekondigd dat ze extra wilden investeren in onderwijs en onderzoek. De ChristenUnie was het meest terughoudend en reserveerde 0,7 miljard euro voor de komende vier jaar. Het CDA trok 1,5 miljard euro uit, de PvdA 2,1 miljard euro. De sociaaldemocraten zitten daarmee het dichtst bij de nu aangekondigde investeringen.

Over de invoering van bekostiging via leerrechten waren de drie voor de verkiezingen verdeeld: het CDA hield vast aan de invoeringsdatum van 1 augustus 2008, de PvdA wilde het tijdens de kabinetsformatie opnieuw ter discussie stellen en de ChristenUnie wilde het VVD-plan het liefst helemaal van tafel hebben. [HC/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?