Terug naar overzicht

Hbo wil geen ‘praathuis’

HBO-raadvoorzitter Terpstra is ‘gematigd positief’ over het regeerakkoord. ‘We zijn blij met het extra geld dat wordt vrijgemaakt.’ Op ellenlang overleg over een nieuwe wet en het lerarentekort zit hij niet te wachten.

De ‘uitgestoken hand’ om te komen praten over nieuwe hoger-onderwijswetgeving neemt Terpstra van harte aan. ‘Maar dan moet het wel een resultaatgericht gesprek zijn. Het hbo zit nog steeds met een failliet bekostigingssysteem. Aan een praathuis waarin vier jaar lang wordt gediscussieerd, heeft het hbo geen behoefte.’

Terpstra vindt dat de nieuwe minister van onderwijs met een stevige deadline moet werken. ‘Laten we bij het aantreden van de nieuwe regering afspreken dat de hoger-onderwijswetgeving een half jaar lang wordt onderzocht en besproken. Daarna is het tijd voor conclusies. We praten al zo lang over bekostiging en kwaliteitscontrole.’

Ook over de rol van het vernieuwde Innovatieplatform wil Terpstra snel duidelijkheid. ‘Als er goede afspraken worden gemaakt over de samenstelling en er niet te veel onderwerpen tussen de verschillende departementen blijven hangen, is voortzetting een goede zaak. Of ik er zelf in zou gaan zitten? Ik zou het wel een uitdaging vinden.’

Minder tevreden is de HBO-raad met het ontbreken van een heldere passage over de bestrijding van het lerarentekort. ‘Ik had het mooi gevonden als het regeerakkoord de nieuwe minister van OCW daar meteen mee aan het werk had gezet. De problemen ontstaan nu al, dus ook daar hoeft niet eerst over gepraat te worden. Snelheid is geboden.’ [TdO/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?