Terug naar overzicht

Hogeschool kent meeste ‘interne agressie’

Eén op de vijf personeelsleden in het hbo had vorig jaar te maken met intimidatie en verbale agressie door collega’s of leidinggevenden. Of dit ook Avans voor geldt, is niet bekend. Zoveel gevallen van agressie of intimidatie zijn in ieder geval niet gemeld bij de vertrouwenspersonen.

Er waren vorig jaar vier meldingen bij vertrouwenspersonen van verbale agressie en één van intimidatie. Er was in 2006 wel een toename van het aantal arbeidsconflicten. In 2005 zijn er vier arbeidsconflicten bij de vertrouwenspersonen gemeld, in 2006 21. ‘Mogelijk is verbale agressie of intimidatie daar de oorzaak van, maar dat is niet op die manier geregistreerd’, zegt vertrouwenspersoon Marie-José Geenen, die op het moment bezig is het jaarverslag van het college van vertrouwenspersonen te maken. ‘Het zou er best in kunnen zitten, daarom vinden wij dat we in de toekomst in onze verslagen beter moeten registreren waar het conflict over gaat.’

In het hbo is het een groter probleem dan elders. Dat blijkt uit een vorige maand gepubliceerd onderzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken onder duizenden werknemers in veertien overheidssectoren. Zij hebben niet alleen met externe agressie door ‘klanten’, maar ook met ‘interne agressie’ te maken.

Twintig procent van het personeel is het afgelopen jaar minstens één keer geïntimideerd door collega’s of leidinggevenden. Bij universiteiten overkwam dit dertien procent van het personeel, bij onderzoeksinstellingen zestien procent en in het basisonderwijs tien procent. Alleen bij het politiepersoneel zijn de klachten over intimidatie even talrijk als in het hbo.

Ook verbale agressie door chefs en collega’s komt vaker voor in het hbo. Opnieuw twintig procent van het personeel zegt daarmee geconfronteerd te zijn. Bij de universiteiten geldt dit voor elf procent van de geënquêteerden, bij de onderzoeksinstellingen, het voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs voor zeventien procent. Alleen bij defensie gaat het verbaal net zo stevig toe als in het hbo.

De Algemene Onderwijsbond noemt het opmerkelijk dat het hbo-personeel qua ‘interne agressie’ hoger scoort dan politieagenten en ambtenaren van defensie. ‘Deze uniformberoepen maken immers deel uit van zeer hiërarchische organisaties terwijl het onderwijs geldt als een werkplek met veel professionele vrijheid.’

Woordvoerder Paul Helbing van de HBO-raad kan op basis van het rapport moeilijk inschatten wat er nu precies aan de hand is. ‘Onduidelijk is wat voor vragen er zijn gesteld en hoe ernstig de intimidatie was. Maar als twintig procent van het personeel aangeeft zich wel eens onder druk gezet te voelen, dan moet je daar als hogeschool wel aandacht aan besteden. En iedereen met klachten moet dat beslist aankaarten.’ [PM, HC/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?