Terug naar overzicht

Innovatieplatform blijft

Het nieuwe kabinet gaat door met het Innovatieplatform. De denktank zal zich de komende vier jaar onder meer bezighouden met vraagstukken in de zorg, het onderwijs en energie-en waterbeheer.

Dat maakte premier Balkenende gisteren bekend bij de presentatie van het regeerakkoord tussen CDA, PvdA en ChristenUnie. De precieze taakomschrijving van het platform laat nog even op zich wachten. Ook is nog niet duidelijk welke departementen en instanties aan het ‘Innovatieplatform nieuwe stijl’ gaan deelnemen, en of Balkenende de kar zelf gaat trekken.

Eerder deze week stuurde de minister-president al een eindverslag van het eerste IP naar de Tweede Kamer. Daarin wijst hij op de belangrijke rol die het platform de afgelopen vier jaar zou hebben gespeeld. Publicaties als de kennisinvesteringsagenda en concrete plannen over de benutting van universitaire kennis hebben de concurrentiepositie van de Nederlandse economie volgens hem versterkt.

Het Innovatieplatform kreeg de afgelopen jaren zware kritiek. De rol van Balkenende werd herhaaldelijk ter discussie gesteld door kersverse coalitiepartij PvdA. [TdO/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?