Terug naar overzicht

Landelijk minder animo voor lerarenopleiding en techniek

De instroom aan de pedagogische opleidingen in het hbo is dit studiejaar met 3,5 procent gedaald. Vorig jaar was er nog sprake van een lichte stijging.

Dat blijkt uit de definitieve instroomcijfers van de HBO-raad. Onder de pedagogische opleidingen vallen de tweedegraads lerarenopleidingen en de pabo’s. Deze cijfers gelden niet voor de Pabo Breda. Daar is juist sprake van een forse stijgende lijn in het aantal instromers.

Ook techniekopleidingen zien dit jaar de belangstelling afnemen, hoewel de schade daar beperkt blijft: 0,8 procent. De precieze analyse van de cijfers van Avans hierover zijn nog niet bekend. Uit de voorlopige cijfers valt af te lezen dat voor sommige technische academies een lichte daling geldt.

In totaal groeit de instroom in het hoger beroepsonderwijs opnieuw, deze keer met 1,6 procent. In 2002 gingen honderdduizend eerstejaars naar het hbo, maar intussen zijn het er al 112 duizend. Vooral in de economische opleidingen stijgt de instroom, maar populair is ook het sociaal-agogisch onderwijs, waar bijvoorbeeld maatschappelijk werk & dienstverlening onder valt.

Bij Avans was de stijging dit schooljaar lager dan het landelijk gemiddelde, namelijk minder dan 1 procent. [BB/HOP, PM]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?