Terug naar overzicht

Leerrechten in de ijskast

Het nieuwe kabinet wil op korte termijn een ‘geïntegreerd’ wetsvoorstel presenteren voor bekostiging en besturing van hoger onderwijs en onderzoek. De leerrechtenwet zal tot dan worden aangehouden.

Dat staat te lezen in het regeerakkoord dat zojuist is gepresenteerd. Het beoogde wetsvoorstel, dat in overleg met het werkveld tot stand moet komen, gaat ‘uniforme, eenvoudige en handhaafbare bekostigingsregels bevatten die oneigenlijke bekostiging kunnen tegengaan en recht doen aan de positie van de student’.

Veel nadruk leggen de nieuwe coalitiepartners op de handhaving van de kwaliteit van het onderwijs. Schiet die te kort, dan moet de minister ‘snel en effectief’ kunnen ingrijpen. Maar als onderwijsinstellingen goed presenteren kan het toezicht verminderen.

Een breed samengestelde commissie moet bouwstenen aandragen voor een actieplan met aandacht voor onder meer het lerarentekort, de arbeidsvoorwaarden van docenten, de hoeveelheid contacturen en onderwijs ‘op maat’.

Alle wetgeving die de doorstroom vmbo-mbo-hbo belemmert, zal worden geschrapt. Over de aansluiting tussen hogeschool en universiteit zegt het regeerakkoord niets.

Al eerder deze week was uitgelekt dat het nieuwe kabinet tot 2011 in totaal 750 miljoen euro extra wil investeren in innovatie, kennis en onderzoek. Onderwijs krijgt er de komende vier jaar 2,5 miljard euro bij. Hoeveel extra onderwijsgeld er precies naar hogescholen en universiteiten zal gaan, blijkt niet uit de financiële paragraaf. Daarover wil de coalitie eerst overleg.

Ook over de besteding van de 750 miljoen euro extra voor innovatie, kennis en onderzoek is inhoudelijk nog weinig te zeggen. Gunstig voor universiteiten en onderzoeksorganisaties lijkt het dat de investeringen van het nieuwe kabinet structureel zijn. Onder Balkenende III moesten ze het voornamelijk van incidentele extra investeringen hebben. Toch is er een groot contrast met de structurele investering van een miljard euro per jaar waar de commissie-Chang begin 2006 voor pleitte.

Blijkens het conceptregeerakkoord groeien de budgetten de komende vier jaar gelijkmatig. In 2008 krijgt innovatie, kennis en onderzoek er 75 miljoen euro bij, het jaar daarop 150 miljoen, oplopend tot structureel 300 miljoen in 2011. Onderwijs krijgt eerst 250 miljoen, daarna 500 miljoen, dan 750 miljoen, tot structureel 1 miljard in 2011. [HC/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?