Terug naar overzicht

Meer studiestakers

Het aantal universitaire studenten dat zijn studiefinanciering voor 1 februari heeft stopgezet is eenderde hoger dan vorig jaar.

Vorig jaar deden 666 studenten dat (2,5 procent) en dit jaar 926 studenten (3,4 procent), blijkt uit cijfers van de Informatie Beheergroep. De VSNU weet niet waaraan de forse toename te wijten is, maar wijst er op dat steeds meer universiteiten een bindend studieadvies geven. Weliswaar doen ze dat pas aan het eind van het collegejaar, maar studenten krijgen al rond de jaarwisseling een voorlopig advies. Wie zijn studiefinanciering voor 1 februari stopzet en geen andere opleiding kiest, hoeft niets terug te betalen aan ‘Groningen’.

Voor alle duidelijkheid: uit de cijfers blijkt niet hoeveel studenten inmiddels een andere opleiding hebben gekozen. Zij zetten hun studiefinanciering namelijk gewoon voort.

De gegevens over hbo-studenten zijn woensdag pas bekend. [HC/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?