Terug naar overzicht

Minister wil extra educatieve hbo-master

Als het aan minister Van der Hoeven van OCW ligt, komt er een nieuwe educatieve masteropleiding in het hbo. Daarmee hoopt ze het kennisniveau van onderwijzers en leraren op te krikken en het beroep aantrekkelijker te maken.

Ze volgt daarmee het advies op van het Landelijk Platform Beroepen in het Onderwijs (LPBO). Dat stelde dit najaar vast dat het basis- en voortgezet onderwijs behoefte heeft aan masters die meer verstand hebben van onderwijsvernieuwing en didactiek.

Directeur Jan Brandsma van de faculteit educatie van de Hogeschool Utrecht zat in eerste instantie niet te wachten op de masteropleiding die nu met goedkeuring van OCW wordt ontwikkeld. ‘De opleiding die Van der Hoeven omschrijft lijkt sterk op de master “leren en innoveren” die de HBO-raad anderhalf jaar geleden voorstelde. Eerlijk gezegd heb ik me toen afgevraagd wat die opleiding toevoegde. We hebben op onze faculteit al zeventien masteropleidingen die volop aandacht besteden aan onderwijsinnovatie en didactiek. Uit het rapport van LPBO blijkt echter dat scholen behoefte hebben aan een masterprogramma dat meer naar de ontwikkelingsbehoeften van de school als geheel kijkt. Daarom laat ik mijn aarzeling varen: we zullen meedoen aan de verdere ontwikkeling van het plan.’

Brandsma is vooral blij met de erkenning die uit de brief van Van der Hoeven spreekt. ‘Het is een krachtig pleidooi voor educatieve masters. Maar ik wil wel graag boter bij de vis. Wij krijgen voor onze masterstudenten hetzelfde bedrag als destijds voor de studenten van de kopopleiding: ongeveer 4300 euro. Ik heb uitgerekend dat dat ongeveer 1600 euro per student te weinig is. Als het zo belangrijk is dat er afgestudeerde masterdocenten actief zijn in de bovenbouw van havo en vwo en in het speciaal onderwijs, dan hebben we dat geld hard nodig.’

Overigens schrijft de minister aan de Tweede Kamer dat ze koepelorganisaties VSNU en HBO-raad op korte termijn uitnodigt voor een gesprek over een mogelijke educatieve masteropleiding voor leraren die zich specialiseren in onderwijs aan achterstandsleerlingen. Voormalig kamerlid Paul Jungbluth (GroenLinks) had de minister daarom gevraagd. [TdO/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?