Terug naar overzicht

Netwerk alumni Personeel en Arbeid opgericht

Een groep oud-studenten Personeel en Arbeid in Breda heeft een alumninetwerk opgezet. Daarmee willen ze de vriendschappelijke en zakelijke contacten tussen de huidige en voormalige studenten, het beroepenveld, Avans en de stad Breda in stand houden.

‘Als je op je werk een plan voor competentiemanagement moet opzetten en je wilt ideeën opdoen, ga je makkelijker te rade bij mensen die je al kent. Dat zijn bijvoorbeeld je vroegere medestudenten’, zegt Willem Grimminck, een van de oprichters. Hij studeerde in 2001 af.

Centraal punt van het netwerk is de website www.alumni-breda.nl. Daar kunnen de leden onder meer vacatures en ervaringen op het gebied van personeelsmanagement uitwisselen. Daarnaast moeten er in de loop der tijd interviews met oud-studenten en jaarboeken op de site verschijnen.

De oprichting van het netwerk vloeit voort uit een reünie, die op 26 januari gehouden werd. Met een opkomst van zo’n 350 (oud-)docenten en oud-studenten was die een succes. Foto’s ervan zijn ook op de website te zien. Van het verdere uitbouwen van het netwerk wordt de komende maanden serieus werk gemaakt. [RS]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?