Terug naar overzicht

Nieuwe onderwijsvisie centraal op de onderwijsdag

De vernieuwde onderwijsvisie van Avans staat centraal op de onderwijsdag van 12 april. Alle Avansdocenten en direct betrokkenen bij het onderwijs zijn uitgenodigd om op deze dag kennis te delen, workshops te verzorgen en te volgen, en de discussie aan te gaan met betrekking tot de thema’s van de visie.

De ambitie om de verschillende talenten van studenten, docenten en beroepenveld beter te benutten en te verbinden staat centraal in de nieuwe onderwijsvisie. De dag start met een filmische verbeelding daarvan.

Voor de ochtend zijn twee gastsprekers uitgenodigd, namelijk voorzitter van de onderwijsraad Fons van Wieringen, die het thema kennisontwikkeling belicht en landelijk bekende wetenschapper Jelle Jolles, die onderzoek doet naar de ontwikkeling van hersenen van jongeren in relatie tot leren.

De middag is verdeeld in twee workshoprondes. ‘We vragen academiemedewerkers om hun bijdrage’, zegt Esther van Son, projectleider van de onderwijsdag. ‘Dat kan zijn in de vorm van een lezing, demonstratie of het opzetten van een discussie. We verwachten van iedere academie minstens één bijdrage.’

‘Op de dag zelf zal gejureerd worden welke bijdrage de meest prikkelende is’, zegt Van Son. De winnaar wint de Avans onderwijsinnovatieprijs, een trofee en een geldbedrag van 2000 euro. Medewerkers kunnen zich aanmelden via onderwijsdag@avans.nl.

Meer over de vernieuwde onderwijsvisie is hier te vinden. [AR]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?