Terug naar overzicht

Onderzoek naar werkdruk docenten

Een werkgroep gaat onderzoek doen naar de werkdruk van docenten bij de Academie voor Marketing (AM) in Den Bosch. Over drie weken moet er een rapport klaarliggen.

Onlangs kwam de werkdruk van taaldocenten tijdens de academieraadsvergadering van de AM aan het licht. De docenten zouden geen tijd hebben om opdrachten van studenten na te kijken, laat staan om nieuwe onderwijsmethoden te ontwikkelen. Enkele docenten gaven aan meer dan 25 uren per week les te geven waardoor ze geen andere taken konden uitvoeren. Het werk wordt daardoor als eenzijdig ervaren. Ook zeiden de docenten dat de lesuren van taaldocenten intensiever zijn dan die van andere docenten.

Een werkgroep is momenteel bezig met een inventarisatie van de werkdruk, niet alleen van taaldocenten, maar van alle docenten van de academie, zegt directeur Peer van Hoof. ‘De werkdruk geldt niet alleen voor de taaldocenten, maar ook voor andere docenten. Je kunt niet zeggen dat een lesuur van een taaldocent zwaarder is. Daarmee wil ik geen afbreuk doen aan hun werkdruk. Het is goed om eens kritisch te kijken naar de verdeling van de taken. De een heeft veel taken, terwijl de ander net aan zijn uren komt. Daar wordt nu naar gekeken.’ [CB]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?