Terug naar overzicht

Studiekeuze-informatie aangepast

De Hogeschool van Amsterdam en Saxion Hogescholen passen hun voorlichtingsmateriaal aan om misleiding van studiekiezers te voorkomen.

Dat melden hogeschoolbladen Havana en Sax op hun websites. Uit onderzoek van de redactie van de Keuzegids en studentenorganisatie ISO bleek eind vorig jaar dat veel instellingen het niet zo nauw namen met het aanprijzen van hun afstudeerrichtingen: in tientallen gevallen presenteerden ze die uit pr-overwegingen als volwaardige opleiding. Dat is niet de bedoeling, omdat nieuwe opleidingen moeten worden goedgekeurd door het ministerie van OCW en accreditatieorganisatie NVAO.

Ook Saxion Hogescholen en de Hogeschool van Amsterdam gingen de mist in. Zo bood Saxion Enschede crossmediale journalistiek aan, waarbij ze in het midden liet of het om een afstudeervariant of een zelfstandige opleiding ging. Vooral de naburige hogeschool Windesheim was daar boos over. Die instelling heeft namelijk wél een geaccrediteerde vierjarige journalistiekopleiding. Saxion heeft bakzeil gehaald en het programma omgedoopt in crossmedia concepting. Op de zoekpagina voor studiekiezers staat nu duidelijk vermeld dat het om een afstudeervariant gaat en dat studenten een diploma ‘kunst en techniek’ krijgen.

Ook de Hogeschool van Amsterdam pakt de onduidelijkheden aan, meldt algemeen directeur Jeroen Knigge op de site van hogeschoolkrant Havana. Volgens de bestuurder is de website al onder handen genomen. Toch staan in het rijtje voltijdstudies nog steeds afstudeervarianten als internationaal management (commerciële economie) en journalistiek en multimedia (media en informatie management). Alleen een studiekiezer die een paar doorklikt, kan lezen dat het niet om volwaardige opleidingen gaat.

De redactie van de Keuzegids Hoger Onderwijs heeft van de hogescholen begrepen dat ze nog met de verbeteringen aan het werk zijn. De Hogeschool van Amsterdam en de Hogeschool Zeeland passen hun voorlichtingsmateriaal in etappes aan. [TdO/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?