Terug naar overzicht

Universiteitsbestuurder mag meer verdienen dan premier

Bestuurders van Nederlandse universiteiten vinden dat ze meer mogen verdienen dan de minister-president. De ‘Code goed bestuur universiteiten’, waarin de bestuurders onder andere uitspraken doen over hun bezoldiging, stelt geen ‘JP-norm’.

Het salaris moet volgens de nieuwe code zodanig zijn dat goede bestuurders kunnen worden ‘aangetrokken en behouden’. De beloning moet de belangen van de universiteit ‘op de middellange en lange termijn’ bevorderen. Van een maximum wordt niet gerept.

Ook over de hoogte van een eventuele ontslagvergoeding staat niets op papier. Wel valt te lezen dat falende bestuurders bij gedwongen vertrek helemaal geen beloning dienen te krijgen.

In 2005 verdienden 37 bestuurders en beleidsmakers van universiteiten jaarlijks meer dan een minister. Dat was inclusief hun pensioenlasten, maar exclusief eventuele ontslagvergoedingen. Ook vijftien professoren en één docent kregen meer dan 158.000 euro.

De code negeert afspraken die CDA, PvdA en ChristenUnie onlangs in het regeerakkoord hebben vastgelegd. Het inkomen van de minister-president zal in de publieke en semi-publieke sfeer gaan gelden als maximumnorm (de JP-norm, vernoemd naar de voornaam van de minister-president). Bovendien zal de ontslagvergoeding voor topverdieners ten hoogste één jaarsalaris mogen bedragen.

Andere onderwerpen die in de code aan bod komen, zijn de medezeggenschap en de raden van toezicht. Die moeten onafhankelijk blijven van het college van bestuur. Bovendien mag de vergoeding van de toezichthouders niet afhankelijk zijn van de prestaties van de universiteit. Van belangenverstrengeling mag evenmin sprake zijn.

De uitspraken in de code zijn niet bedoeld als harde regels, maar als beginselen waar de universiteiten vanaf kunnen wijken wanneer het hun goeddunkt. Ze moeten dan alleen uitleggen waarom ze zich er niet aan houden. [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?