Terug naar overzicht

Aantal vooraanmeldingen stijgt 10 procent

Het aantal studenten dat zich bij Avans Hogeschool heeft ingeschreven voor volgend studiejaar is nu al veel hoger dan vorig jaar rond deze tijd.

Toen was de stijging 3,7 procent ten opzichte van het jaar daarvoor, nu is die bijna 10 procent.

Bij de Bossche vestiging van Avans is de stijging nog iets hoger dan in Breda. Vorig jaar was het net andersom. Toen bleef de belangstelling voor de Bossche opleidingen behoorlijk achter. In totaal waren op 9 maart 1492 studenten ingeschreven voor volgend schooljaar.
Bij de andere hogescholen in Nederland is het aantal aanmelders ten opzichte van 2006 gedaald, namelijk met 2,7 procent.

Het gaat nog om vooraanmeldingen en die gaan nog minstens tot september door. Het is niet met zekerheid te zeggen of de ingezette toename gehandhaafd blijft, hoewel dat meestal wel het geval is, zo blijkt uit de curves.

Bestuursvoorzitter Harry Koopman reageert voorzichtig. ‘Het is prettig dat dit gebeurt, maar we moeten afwachten wat de definitieve cijfers zijn.’ Een verklaring geven voor de stijging vindt hij moeilijk. ‘Het is zo goedkoop om te roepen dat het hier of daar aan ligt. Als het slecht gaat, zeggen we altijd dat het niet aan de kwaliteit van het onderwijs ligt. Dus als het goed gaat, kun je dat ook niet zeggen. Het is heel ingewikkeld er een verklaring voor te vinden. Daar zou onderzoek naar gedaan moeten worden.’ Hij denkt wel dat de nieuwbouw en verbouw op de drie locaties van Avans een positief effect hebben op de toeloop van studenten. [PM]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?