Terug naar overzicht

Avans komt met nieuwe opleidingen

Avans onderzoekt de mogelijkheid om nieuwe opleidingen te starten.

Het is de bedoeling om in Den Bosch een opleiding Verpleegkunde te beginnen, mogelijk speciaal voor allochtonen. In Den Bosch komt waarschijnlijk ook een opleiding Communication & Multimediadesign. En voor Human Care Technology in Tilburg loopt een aanvraag.

Het Brabantse onderzoeksbureau PON is op het moment aan het onderzoeken of het zinvol is een Verpleegkunde-opleiding in Den Bosch te starten. Mogelijk gaat deze opleiding zich vooral richten op allochtone studenten. ‘In de zorg werken bijna geen allochtonen’, legt het Avansbestuurslid Frans van Kalmthout uit. En ook op de opleidingen voor gezondheidszorg zie je ze bijna niet. ‘Werken in de zorg heeft weinig status bij allochtonen’, zegt Van Kalmthout.

Door de toenemende vergrijzing zijn meer handen aan het bed nodig. Niet alleen daarom wil men deze groep studenten proberen te werven, maar ook omdat voor allochtone patiënten allochtoon verplegend personeel gewenst kan zijn. In de nieuwe opleiding wil men hier rekening mee houden, bijvoorbeeld bij het aanbieden van stageplekken.

Van Kalmthout legt uit dat het vaker gebeurt dat men aparte stromingen binnen opleidingen maakt, om bepaalde groepen studenten aan te spreken. ‘De Hogere Agrarische School heeft ook een aparte richting voor meisjes’, zegt hij.

Verder wil Avans een opleiding Communication & Multimedia Design in Den Bosch starten. Aan de ene kant zou dat de opleiding in Breda kunnen ontlasten, omdat er meer spreiding is en aan de andere kant is er volgens Van Kalmthout in Den Bosch behoefte aan meer creatieve opleidingen. ‘Den Bosch wil zich profileren als stad voor creatieve industrie.’ Het is dan van belang onder meer creatieve opleidingen binnen de grenzen te hebben. Deze opleiding wordt ondergebracht bij de Academie voor Industrie en Informatica.

Human Care Technology, nu een major van de opleiding Technische Bedrijfskunde, wordt waarschijnlijk een volwaardige opleiding. Die gaat dan Gezondheidszorgtechnologie heten.
Hiervoor loopt een aanvraag bij het Ministerie van Onderwijs. Als alles doorgaat wordt het de tweede opleiding op dit gebied in Nederland. De andere zit in Rotterdam. Deze opleiding richt zich met name op het ontwikkelen van technische hulpmiddelen voor de gezondheidszorg.

Als belangrijke reden om meer opleidingen te willen starten, noemt Van Kalmthout ‘risicospreiding’. ‘De aantallen studenten groeien nu weer, dat willen we graag vasthouden.’ Hij denkt dat Avans de laatste jaren te weinig nieuwe opleidingen is gestart. ‘Van werkgeversorganisaties in Oost-Brabant horen wij ook dat zij het opleidingenaanbod in die streek te mager vinden.’ [PM]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?