Terug naar overzicht

Avansbreed tevredenheidsonderzoek wél zinvol

De Avans Hogeschool Medezeggenschapsraad (AMR) vindt dat er een algemeen tevredenheidsonderzoek onder medewerkers moet komen. De Raad van Bestuur had eerder laten weten dit niet nodig te vinden.

De AMR heeft hierover gisteren een brief gestuurd naar het Avansbestuur.

De Raad van Bestuur vindt een Avansbreed onderzoek onnodig, omdat de afzonderlijke academies al onder meer functioneringsgesprekken houden met individuele werknemers. Daar uit volgen verbeterplannen.

De medezeggenschapsraad is van mening dat er wél behoefte is aan Avansbreed onderzoek. Iedere academie of dienst heeft ook te maken met Avans als geheel. ‘Daarom zal iedere medewerker een oordeel hebben over de totale organisatie en haar beleid, waarmee Avans zijn voordeel kan doen. Ook kan het van dienst zijn eerder uitkomsten te vergelijken met het nog te houden onderzoek’, schrijft de AMR.

Uit het tevredenheidsonderzoek van 2005, net na de reorganisatie, bleek dat het personeel Avans een niet erg aantrekkelijke werkgever vond. Er vielen onvoldoendes voor de Raad van Bestuur en de directeuren van de academies en diensten. Ook over de personele ondersteuning waren werknemers niet tevreden.

Om de band met het personeel te verbeteren besloot de Raad van Bestuur rondetafelgesprekken met medewerkers te houden. Bij de zeven gesprekken die zijn gehouden, waren veertig medewerkers aanwezig. [PM]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?