Terug naar overzicht

Balkenende: onderwijsbeleid cruciaal

Minister-president Balkenende heeft in zijn regeringsverklaring gehamerd op de ontwikkeling van talent. Volgens hem is er een ‘forse inspanning’ nodig om de dreigende arbeidsmarkttekorten af te wenden.

‘De toekomst van Nederland is afhankelijk van kwaliteit, kennis en kunde. Laten we die dan ook ruim baan geven’, aldus Balkenende. ‘Nederland heeft het in zich om in de wetenschap op wereldniveau mee te spelen. Ons land kan zich sterker onderscheiden als ondernemend innovatieland.’ De premier gaf ook aan dat Nederland de regeling voor kennismigranten de komende jaren verder wil versoepelen.

De premier noemde het onderwijsbeleid van zijn nieuwe kabinet ‘cruciaal’. Iedereen moet zo hoog mogelijk worden opgeleid, ook al omdat de arbeidsmarkt volgen hem snel van karakter verandert. Vaste banen zullen schaarser worden, maar er is voldoende werk voor mensen die hun kennis op peil houden en hun leven lang blijven leren.

Ondanks de ambitieuze woorden speelde het onderwijs- en innovatiebeleid een bijrol in het debat. Alleen regeringspartijen CDA en PvdA gingen kort in op de ambities van de regering. CDA-fractieleider Pieter van Geel vroeg Balkenende meer invulling te geven aan de kennisregio’s en roemde het besluit om door te gaan met het Innovatieplatform. Zijn PvdA-collega Jacques Tichelaar hamerde op versterking van het taal- en rekenonderwijs, ‘vooral bij de pabo’s’. SP-leider Jan Marijnissen vroeg het kabinet om aandacht voor de bureaucratie in het onderwijs. Hij noemde de overhead op onderwijsinstellingen ‘een waterhoofd’. [TdO/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?