Terug naar overzicht

Boze HES-docent mag e-mailen

Docenten van de HES mogen gerust hun collega’s mailen. Maar bulkmail is niet toegestaan. In de verhitte strijd rond de fusie van de HES met de HvA leidde die beperking zelfs tot Kamervragen.

Deze week doet de rechtbank in hoger beroep uitspraak over de omstreden fusie van de Hogeschool voor Economische Studies (HES) met de Hogeschool van Amsterdam. De kwestie verontrustte zelfs de liberale fractie in de Tweede Kamer: VVD’er Halbe Zijlstra stelde vragen over de e-mailbeperkingen van voorzitter Peter Fonkert van de centrale medezeggenschapsraad. Was er soms sprake van censuur?

Fonkert nuanceert het verhaal. ‘Bij de HES Amsterdam kon je naar alle collega’s tegelijk mailen. Door de fusie veranderde dat. Dat heeft niets met kritiek te maken, maar met het algemene beleid van een grote hogeschool. Sommigen ontsprongen de dans, waaronder ik. Ik was immers lid van de medezeggenschapsraad.’

Onlangs hielden de e-mailprivileges ook voor Fonkert op. ‘Vreemd, want ik ben voorzitter van de gezamenlijke medezeggenschapsraad van HvA-HES en lid van de raad van de HES. Het is mijn wettelijke plicht mijn achterban te informeren. Het moet dus weer snel ongedaan worden gemaakt. Moet ik soms mijn mail eerst aan een paar managers voorleggen voor ik hem mag versturen?’

Volgens een HvA-woordvoerder hoeft dat helemaal niet. ‘Fonkert is voorzitter van de gezamenlijke medezeggenschapsraad, een koepelorganisatie die rapporteert aan de raden van de HvA en de HES. Zijn achterban bestaat dus uit die twee raden. De voorzitter van de HES-medezeggenschapsraad kan wel een algemene mail naar HES-docenten sturen. Maar die vond de brief van Fonkert daarvoor niet geschikt.’

Fonkert stuurde de brief in naam van de Dwaze Docenten, een groep HES-medewerkers die zich verzet tegen de fusie met de Hogeschool van Amsterdam. Volgens de HvA is er van censuur geen sprake: ‘De brief is op het intranet van de hogeschool gezet.’

Medewerkers van de HES proberen het samengaan ongedaan te maken, hebben al twee keer van de rechter gehoord dat de fusie in orde is. Jansen hoopt er na deze week ook een streep onder te zetten. ‘We hopen dat ook dit hoger beroep uitwijst dat er niets mis is met de fusie. Kunnen we daarna aan het werk met het wegwerken van pijnpunten bij HES-docenten.’ [TdO/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?