Terug naar overzicht

Co-assistent vreest superzuster

Geneeskundestudenten en co-assistenten denken dat er voor hen minder te leren overblijft in het ziekenhuis door de opmars van nurse practioners en physician assistents.

Dat zijn topverpleegkundigen en assistent-artsen met een hbo-diploma.

Dat blijkt uit een enquête van het studentenplatform van geneeskundigenvereniging KNMG, waaraan ruim 1850 geneeskundestudenten en co-assistenten meededen. Veertig procent van de jongerejaars en bijna de helft van de co-assistenten is bang dat ze in de verdrukking komen door de superzusters.

Het KNMG Studentenplatform wil daarom op korte termijn overleg: de ‘leermomenten’ moeten worden gegarandeerd, maar tegelijkertijd moeten de nieuwe beroepen optimaal worden benut. Dat vergt een duidelijke analyse van rollen en taken, vinden de studenten. De nadruk zou daarbij moeten liggen op de mate waarin co-assistenten en superverpleegkundigen elkaar aanvullen.

Een Gronings promotieonderzoek toonde eind 2005 al het nut aan van de nurse practitioner. Verpleegwetenschapper Marrig Knip stelde toen vast dat de superverplegers als centraal aanspreekpunt voor patiënten fungeren en de praktische afstemming tussen de verschillende behandelingen en artsen regelen. Dat levert veel tijdwinst op: de behandeltijd van patiënten is ‘beduidend korter’ met de superverpleegkundige als spin in het zorgweb.

Overigens pleitte Knip in dat onderzoek al voor een duidelijke taakomschrijving om het draagvlak te vergroten. [TdO/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?