Terug naar overzicht

Commerciële Economie voortaan digitaal

De specialisatie Sales en Account Management van de deeltijdopleiding Commerciële Economie in Breda kan vanaf volgend studiejaar ook digitaal gevolgd worden.

In de zogenaamde Digi-CE volgen studenten de opleiding volgens het systeem van blended learning. Opdrachten en bijvoorbeeld luistertoetsen in vreemde talen vinden ze op Blackboard. Via een forum onderhouden ze daar ook het contact met medestudenten. Maandelijks is er één bijeenkomst aan de hogeschool. De inhoud daarvan hangt af van de wensen van de studenten.

Elke student krijgt een persoonlijke coach, die de voortgang en de inhoud van de studie begeleid. Het contact verloopt vooral via e-mail. De persoonlijke coach compenseert het wegvallen van wekelijkse contacturen.

Aan het eind van elk blok moet een student een beroepsproduct inleveren, zoals een marktonderzoek of marketingplan. De verschillende versies die de student daarvan in de loop van het blok maakt komen in een digitaal portfolio, zodat begeleiders zonder direct contact de voortgang van de studenten kunnen volgen. Eindproducten moeten nog wel op school op vorm en inhoud verdedigd worden.

Verwacht wordt dat tien tot vijftien studenten zich voor de Digi-CE zullen aanmelden. Omdat de studenten zelfstandig werken, heeft het aantal inschrijvingen geen invloed op het al dan niet doorgaan van de opleiding. De Academie voor Deeltijd wil met de Digi-CE studenten werven onder mensen met een drukke baan of onregelmatige werktijden, die niet wekelijks naar school kunnen komen. [RS]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?