Terug naar overzicht

Deeltijders krijgen rekenencursus

Deeltijdstudenten kunnen voortaan hun rekenvaardigheden bijspijkeren aan het begin van het eerste jaar. Zo wil de Academie voor Deeltijd in Breda de uitval onder propedeusestudenten terugdringen.

Het vak Financieel Management, waarbij rekenen erg belangrijk is, levert veel studenten problemen op. Tijdens tentamens maken ze opvallend veel fouten bij vragen die met dat vak samenhangen. Dat ze moeite hebben met het vak is ook gebleken uit enquêtes, die volgen op afsluiting van elk blok.

Propedeusestudenten kunnen voor aanvang van hun studie een cursus van twee avonden volgen. Dat moet ze op het minimumniveau brengen, dat vereist is om de propedeuse te halen. ‘Je kunt zeggen dat er in het voortraject iets mis is, maar daar kunnen wij geen invloed op uitoefenen. Daarom moeten we zelf iets opzetten’, aldus academiedirecteur Jan van Wijk.

Ook de huidige eerstejaarsstudenten kunnen gebruik maken van de cursus. Zij kunnen die vóór de laatste herkansingsdatum van dit studiejaar volgen. Hoe groot de uitval door het vak precies is, weet Van Wijk niet. [RS]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?