Terug naar overzicht

Discussie over hersenontwikkeling op onderwijsdag

Neuropsycholoog Jelle Jolles vindt dat het onderwijs meer gebruik zou moeten maken van de kennis over de werking van de hersenen. Hierover gaat hij tijdens de onderwijsdag op 12 april in discussie met docenten.

Jolles vindt dat bij onderwijsvernieuwingen te weinig rekening wordt gehouden met wetenschappelijke bevindingen over de ontwikkeling van hersenen. Hij zegt bijvoorbeeld dat het nieuwe leren en het studiehuis niet geschikt zijn voor pubers, als er geen duidelijke hulp en sturing is door een ervaren leraar. Hun hersenen zijn daar nog helemaal niet klaar voor. Zelfstandig keuzes maken is voor deze leeftijdsgroep heel moeilijk.
Jolles geeft op de onderwijsdag een lezing, waarna er vragen kunnen worden gesteld. Ook houdt hij een workshop waarin verder gediscussieerd kan worden over wat wetenschappelijk onderzoek van de hersenen kan betekenen voor het onderwijs.
De neuropsycholoog is als hoogleraar verbonden aan de universiteit van Maastricht. Meer informatie over zijn onderzoek is te vinden op www.jellejolles.nl.
Fons van Wieringen, voorzitter van de nationale Onderwijsraad is de tweede spreker op de jaarlijkse onderwijsdag. Hij gaat vooral in op het nieuwe profiel van de docent. Aan welke kenmerken moet een docent van Avans voldoen? Ook hierover kan na de lezing tijdens een workshop van mening worden gewisseld.
De onderwijsdag begint met een film over de ‘herijkte’ onderwijsvisie van Avans. Frans van Kalmthout, lid van de Raad van Bestuur van Avans, geeft vervolgens een toelichting.
Na de lezingen van Jolles en Van Wieringen, start de workshopronde. Alle academies is gevraagd iets te organiseren dat verband houdt met de nieuwe onderwijsvisie, bijvoorbeeld een lezing of best practice. Zo laat de Academie voor Bouw en Management uit Tilburg een best practice zien die gaat over een echte opdrachtgever, de gemeente Tilburg. Studenten hebben meegewerkt aan een stedelijk revitaliseringsplan.
Er zijn in totaal ongeveer veertig workshops, waarvoor deelnemers zich vooraf moeten inschrijven via intranet. Dit kan vanaf woensdag. Na afloop van de workshops is er nog een ‘narratief intermezzo’ door ‘verhalenmaakster’ Thérèse Heyne. Om 15.30 uur wordt bekend gemaakt wie de Avans Hogeschool Innovatieprijs 2007 heeft gewonnen. Die gaat naar degene die de meest prikkelende workshop heeft georganiseerd en bestaat uit een bedrag van 2000 euro en een trofee.
De onderwijsdag begint om 8.45 uur en wordt gehouden in het Avansgebouw aan de Onderwijsboulevard in Den Bosch. [PM]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?